Dansk Statsborgerskab

Det er Folketinget, der bestemmer, om en person kan få dansk indfødsret (statsborgerskab).

Det er Indfødsretskontoret under Justitsministeriet, der foretager den indledende sagsbehandling og undersøger, om den enkelte ansøger opfylder nogle generelle betingelser. De ansøgere, der opfylder betingelserne, optages på et lovforslag, som Folketinget behandler.

Ansøgning om dansk indfødsret (statsborgerskab) afleveres på et særligt ansøgningsskema. Skemaet kan downloades fra www.nyidanmark.dk

Skemaet afleveres hos politiet og man skal betale et gebyr på 1.000 kr.

Politiet sender herefter sagen til Indfødsretskontoret.

Der er en lang række af betingelser, man skal opfylde førend man kan blive dansk statsborger. Der stilles blandet andet krav om opholdets længde i Danmark, dokumentation for danskkundskaber, dokumentation for at man er selvforsørgende, aflæggelse af indfødsretsprøve, at man ikke er dømt for kriminalitet, og at man ikke har gæld til det offentlige.

Du kan læse mere om betingelserne på www.nyidanmark.dk

Advokater med speciale i dette felt