EU statsborgere

En EU/EØS-statsborger kan opholde sig frit i Danmark i op til 3 måneder. Hvis EU/EØS-statsborgeren søger arbejde under opholdet, må han eller hun være her helt op til 6 måneder.

Ophold ud over de 3 eller 6 måneder kræver et EU/EØS-opholdsbevis. Ansøgning om opholdsbevis indgives på statsforvaltningerne.

De såkaldte ”nye” EU lande

Statsborgere fra de ”nye” medlemslande: Cypern, Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn har ret til at indrejse og opholde sig i Danmark i en jobsøgningsperiode på op til 6 måneder. Det er en betingelse, at man er selvforsørgende i denne periode.

Der gælder en særlig overgangsordning for statsborger fra de ”nye” EU lande (undtaget er Malta og Cypern, hvor de almindelige regler for EU borgere er gældende) såfremt de ønsker at arbejde som lønmodtagere i Danmark. Det er en betingelse, at vedkommende har beskæftigelse mindst 30 timer om ugen i Danmark. Det er her vigtigt at vilkårene for arbejdet, dvs. lønnen og betingelserne i øvrigt, er de samme som for danskere.

Ansøgning om arbejdstilladelse indgives til Udlændingeservice.

Overgangsordningen forventes ophævet pr. 1. maj 2009, hvorefter arbejdstagere fra også de ”nye” EU lande er omfattet af EU reglerne og ikke skal søge opholds- og arbejdstilladelse, men et registreringsbevis hos statsforvaltningerne.

Advokater med speciale i dette felt