Opholdstilladelse som au pair

Formålet med et au pair ophold er at udlændingen skal opholde sig hos en værtsfamilie "på lige vilkår", for at forbedre sine sproglige og evt. faglige kundskaber samt sit kendskab til opholdslandet.

Der er en lang række betingelser, som en au pair samt værtsfamilien skal opfylde, førend Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering meddeler opholdstilladelse. Disse betingelser fremgår af www.nyidanmark.dk

En udlænding må ikke begynde som au pair uden at have fået en opholdstilladelse. En au pair opholdstilladelse er ikke en arbejdstilladelse.

En person gives opholdstilladelse for 24 måneder. Et afslag kan påklages til Beskæftigelsesministeriet.

Advokater med speciale i dette felt