Opholdstilladelse på grund af arbejde

En udlænding kan i visse tilfælde få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark med henblik på at arbejde her. Det er som udgangspunkt en betingelse, at væsentlige beskæftigelsesmæssige eller erhvervsmæssige hensyn taler for det.  Dette gælder dog ikke nordiske eller EU-statsborgere.

Der findes endvidere særlige ordninger, hvorefter udlændinge, der er særligt kvalificerede, lettere kan opnå en arbejdstilladelse.

Greencard-ordningen er et pointsystem, hvorefter personer med særlige kvalifikationer kan opnå mulighed for at komme til Danmark og søge om job.

Positivlisten, omfatter særlige faggrupper, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Personer omfattet af listen kan få opholdstilladelse, såfremt de har et konkret arbejde. Denne liste opdateres og ændres løbende og det er derfor vigtigt at undersøge, om man er omfattet af denne liste.

Beløbsordningen omfatter alle udlændinge, der har fået arbejde med en årlig løn på p.t. mindst 375.000 kr.

Koncernopholdstilladelse gælder for udlændinge, der ansat i en international koncern, og som ønsker at blive udstationeret i en afdeling af koncernen i Danmark.

Du kan læse mere om mulighederne for at opnå opholdstilladelse på baggrund af beskæftigelse på www.nyidanmark.dk

Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, der behandler en ansøgning om opholdstilladelse.  Hvis Udlændingeservice giver afslag, er det muligt at klage til Beskæftigelsesministeriet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en udlænding ikke må arbejde, før vedkommende har fået en arbejdstilladelse.

Arbejder en udlænding ulovligt i Danmark, risikerer vedkommende at blive udvist af landet. Både udlændingen og arbejdsgiveren vil også kunne straffes med bøde, hæfte eller fængsel.

Praktikant

En udlænding kan under visse betingelser få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark som praktikant.

Opholds- og arbejdstilladelse som praktikant kan gives til en person, der skal arbejde her i landet i en kortere periode som led i en uddannelse, som han eller hun er begyndt på eller har fået i sit hjemland.

Der er en række betingelser, som såvel praktikanten som praktikstedet skal opfylde. Disse betingelser fremgår af www.nyidanmark.dk.

Det er Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering der behandler en ansøgning om opholdstilladelse som praktikant. Hvis Udlændingeservice giver afslag, er det muligt at klage til Beskæftigelsesministeriet.

Advokater med speciale i dette felt