Opholdstilladelsen på grund af studier

En udlænding kan få opholdstilladelse til at studere på visse uddannelser. Det kan være grund- og ungdomsuddannelse, herunder visse erhvervsuddannelser, videregående uddannelser samt kurser på folkehøjskole eller lignende.

Som udgangspunkt gælder, at man skal være optaget på en offentlig anerkendt uddannelse. Man skal kunne dokumentere, at man kan forsørge sig selv, ligesom man skal kunne forstå det sprog, uddannelsen gennemføres på.

Man skal ansøge Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering om en opholdstilladelse på grund af studier. Såfremt man får afslag kan man klage til Beskæftigelsesministeriet.

Advokater med speciale i dette felt