Visum

En udlænding, som ønsker at besøge Danmark i en kortere periode, har mulighed for at søge om et visum. Nogle nationaliteter kan indrejse i Danmark uden visum, men mange skal inden indrejsen have opnået visum til Danmark eller generelt til indrejse og ophold i Schengen-landene. Du kan læse mere om, hvilke nationaliteter der er visumpligtige til Danmark på www.nyidanmark.dk.

Et visum kan gives for op til 90 dage, og der er som udgangspunkt ikke mulighed for at få det forlænget.

Ansøgning om visum til indrejse i Danmark indgives på en dansk ambassade. Ambassaden har mulighed for selv at behandle sagen og meddele visum. Såfremt ambassaden er i tvivl om hvorvidt betingelserne er opfyldt, sendes sagen til udlændingeservice, der herefter behandler sagen. Såfremt man får afslag på sin ansøgning om visum af Udlændingestyrelsen, er det muligt at klage til Justitsministeriet. Klager over betjeningen ved de danske repræsentationer skal sendes til Udenrigsministeriet.

Advokater med speciale i dette felt