scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Fraflytterskat er i strid med EU-regler

Den skærpede exit skat på aktier, som blev indført i 2008, er i strid med EU-traktatens grundlæggende regler om fri bevægelighed. Det har EU Kommissionen fastslået på et møde g.d. i anledning af den klage som advokat Gitte Skouby på vegne af nogle klienter fremsendte til Kommissionen i forbindelse med Folketingets vedtagelse af reglerne i 2008.

De danske regler om fraflytterskat på aktier bevirker en fremrykket beskatning af gevinst på aktier. Den gevinst, der beskattes ved fraflytning er ikke realiseret, men blot beregnet. Efter de almindelige regler om aktieskat, vil aktionæren først blive beskattet, når der realiseres en fortjeneste på aktier. Det vil typisk sige ved salg. Exit skatten på aktier skat, som er udløst af aktionærens fraflytning. Var aktionæren ikke flyttet fra Danmark ville den urealiserede gevinst på aktier ikke blive beskattet. Fraflytterskatten har således en afskrækkende / hæmmende virkning for den frie bevægelighed og dermed etableringsretten. Hertil kommer, at reglerne pålægger den fraflyttede aktionær en række administrative byrder i form af krav om årlige selvangivelser til Danmark, selvom den fulde skattepligt er ophørt, og der som følge heraf ikke længere skal selvangives i Danmark, hvis der ikke tilflyder aktionæren indtægter fra Danmark.

Kommissionen har givet Skatteministeren 2 måneder til at få ændret reglerne og bringe dem i overensstemmelse med EU traktaten. Sker det ikke vil Kommissionen anlægge sag mod Danmark for traktatbrud.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.