scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Regeringsgrundlaget og skatterne

En ny skattereform, men uden at der røres ved boligskatterne og rentefradraget. Det er et af de vigtigste elementer i regeringsgrundlaget på området for skatter og afgifter. Desuden nævnes en række andre initiativer, som den ny regering vil arbejde med i den kommende valgperiode for at kunne finansiere de mål, regeringen har sat sig inden for sundhed, uddannelse, miljø osv.

Regeringsgrundlagets vigtigste initiativer på skatteområdet er:

  • en fuldt finansieret skattereform, hvor skatten på arbejde skal nedsættes markant, men reformen skal samtidig have en rimelig social balance
  • Fradrag for sundhedsforsikringer afskaffes
  • Multimediebeskatningen afskaffes
  • Den såkaldte iværksætterskat søges afskaffet
  • Afskaffelse af multimedieskat og iværksætterskat planlægges finansieret ved øgede afgifter på sundhedsskadelige produkter som cigaretter m.v. og begrænsning af fradrag for store pensionsindbetalinger
  • Regeringen vil presse på i EU for at der indføres en global Tobin skat (skat på finansielle transaktioner)
  • Reform af bilafgifter, der bl.a. indeholder forlængelse af afgiftsfritagelse for elbiler til 2015 og en kilometerbaseret afgift på lastbiler, der skal bruges til at forbedre den kollektive trafik
  • Afskaffelse af 15.000 kr. fradraget for service og vedligeholdelse af hjemmet med udgangen af 2011. I stedet indføres et tilskud til energirenovering i private boliger i 2012 og 2013.

Planen er, at der i løbet af november måned bliver fremsat lovforslag om de ændringer, der kan gennemføres umiddelbart, fx fradrag for private sundhedsforsikringer.

Ophævelse af fradrag for sundhedsforsikringer inkluderer naturligt en afskaffelse af skattefri arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger. Det kan derfor være relevant at tage sådanne ordninger op til drøftelse mellem arbejdsgiver og ansatte, således at man aftaler, om ordningen skal fortsætte, selvom medarbejderen fremover bliver beskattet af præmiebeløbet og den økonomiske fordel for medarbejderen dermed forsvinder.

Det er uvist, om afskaffelse af multimedieskat betyder en tilbagevenden til den tidligere ordning med skattefri arbejdsgiverbetalt pc med tilbehør kombineret med regler om beskatning af værdi af fri telefon, eller om der vil ske justeringer.

Den iværksætterskat, regeringen vil forsøge at afskaffe, er indkomstskatten på selskabers porteføljeaktier. I forbindelse med ligestilling af skat af udbytte og aktieavance for selskaber er indført et meget kompliceret regelsæt, som har en negativ effekt for iværksættervirksomhed.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.