Unge læger ejer praksis som aldrig før

Ugeskrift for Læger bragte den 21. september 2018 en artikel under overskriften ”Unge læger ejer flere praksisser end de ældre”.

En undersøgelse, som PLO (Praktiserende Lægers Organisation) har foretaget for Ugeskrift for Læger, viser, at unge almenmedicinere i højere grad ejer praksisser end deres ældre kolleger. Dette på trods af tilbageholdenhed i forhold til at binde sig permanent, have mindre tid til familien og usikkerhed om det administrative ansvar.

Af de 40-årige kvindelige speciallæger i almen medicin er det hele 87 procent, som ejer en praksis, mens 88 procent af de 40-årige mænd ejer en praksis.

Ser man til sammenligning på almenmedicinere over 45 år ejer blot 77 procent af de kvindelige og 70 procent af de mandlige læger deres egen praksis. Fra den alder falder andelen af speciallæger, der er praktiserende læger, gradvist til det fyldte 65. år.

Gunver Lillevang, formand for rekrutteringsudvalget i PLO, udtaler:

»Det er en vigtig pointe, at det faktisk i højere grad er de ældre speciallæger, der ikke ejer praksis. Her gik vi og troede, at det forholdt sig omvendt. Det bør gøre indtryk på de folk i regioner og andre steder, der sidder og forsøger at planlægge lægedækning. Ud over at arbejde med rekruttering skal vi også gøre, hvad vi kan for at sikre fastholdelse af de allerede nedsatte praktiserende læger«, siger Gunver Lillevang.

At de unge hyppigere ejer praksisser end de ældre vidner ifølge Gunver Lillevang om, at de unge læger gerne vil eje deres eget, selvom de også kan opleve tvivl ved at købe. Ifølge Gunver Lillevang kan det sagtens lade sig gøre at få en arbejdsuge, der minder om andre akademikeres, og samtidig have god tid til familien.

»PLO rådgiver mange unge læger om, hvordan de kan organisere sig og f.eks. uddelegere en del af arbejdet til praksismanagers, der kan tage sig af løn til ansatte og andre kontor- og HR-funktioner«, siger hun.

HOMANN advokater har en række advokater, som har lang erfaring i at rådgive om nedsættelse som selvstændig erhvervsdrivende, herunder som ny ejer af egen lægepraksis. Det drejer sig om alt fra kontakt til revisor med relevant speciale, CVR-nummer, evt. stiftelse af selskab, lejemål, personale m.m.

Skal man arbejde flere sammen, hvad enten det er som kompagniskab eller man bare deler omkostningerne, er det et must, at man får lavet en rigtig god og gennemarbejdet samarbejdsaftale, så forventningerne er afstemt på forhånd.

Blandt praktiserende læger i kompagniskabspraksis er det fx almindeligt at stile mod en uge med patienttider i praksis 4 ud af 5 dage om ugen, hvor den sidste ugedag så er reserveret til pligterne i det administrative arbejde. Desuden har man faste retningslinjer om ret til vagter, orlov, efteruddannelse m.m. Dette vil typisk være fastlagt i I/S kontrakten.

---oooOooo---

For bistand vedrørende praksishandler og rådgivning om praksisdrift i øvrigt, kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder.