Forbud mod markedsføring af designklassikere i Danmark via Internettet

Sø- og Handelsretten har den 20. maj 2014 afsagt en principiel dom i to sager (der er behandlet under ét) anlagt af Fritz Hansen A/S og tre andre møbelfirmaer samt Louis Poulsen Lighting A/S mod to i England baserede selskaber, Interior Addict Ltd. og Nlini Interiors Ltd., angående sidstnævnte selskabers salg fra England til kunder i Danmark af kopier af danske designklassikere i form af møbler og belysning, herunder fx stolene "Svanen", Ægget" og "Myren" af Arne Jacobsen samt Poul Henningsens lamper "PH 5" og "Koglen". De danske rettighedshavere ønskede nedlagt forbud mod salg og markedsføring i Danmark samt vederlag og erstatning for de skete krænkelser i Danmark.

Salget skete fra hjemmesiderne www.interioraddict.co.uk og www.nlini.com, skrevet på dansk for den enes vedkommende og på engelsk for den andens vedkommende, og hvor det bl.a. andet var særskilt anført, at det er ”fuldt lovligt” at købe kopivarerne, da salget sker fra England, idet EU's regler om varernes frie bevægelighed "fortrænger" de danske regler om ophavsrettigheder. Kopierne blev solgt til en pris langt under udbudsprisen for ægte produkter i Danmark, fx kr. 4.399,- for "Svanen", som på Fritz Hansens egen hjemmeside annonceres til kr. 23.828,-. De udbudte kopivarer blev markedsført under deres eget, originale produktnavn og med tilføjelse af ”replika”, som på den ene hjemmeside var beskrevet som ”en kopi af deres originale navnebrødre”.

Sø- og Handelsretten bestemte, at sagerne kunne anlægges i Danmark (da der var sket krænkelse på dansk territorium) og at sagerne skulle afgøres efter dansk ret, da hjemmesiderne blandt andet var rettet mod det danske marked. Selvom den ene hjemmeside var engelsksproget, var den alligevel rettet mod Danmark, da danske forbrugere kunne købe produkterne via hjemmesiden og få transport arrangeret.

Dernæst tog retten sagsøgernes påstande om salgsforbud m.m. i Danmark til følge, da de slaviske kopier krænkede eneretten efter den danske ophavsretslov og da de engelske selskaber havde medvirket til eksemplarspredning i Danmark. Yderligere blev selskaberne dømt til at undlade at bruge de omhandlede varemærker, da brugen – selv ved anvendelse af ordet ”replika” – var en krænkelse af eneretten i henhold til varemærkeloven. Endelig blev hvert af selskaberne dømt til at betale 200.000 kr. i vederlag og erstatning for krænkelserne (på skønsmæssigt grundlag) samt sagsomkostninger på 55.600 kr.

Dommen markerer, at der ikke fra en udenlandsk hjemmeside kan foretages salg af kopiprodukter i Danmark; heller ikke selvom det pågældende land, som fx England eller Irland har en mere lempelig beskyttelse af brugskunst (25 år fra den første markedsføring) end det er tilfældet i Danmark (indtil 70 år efter ophavsmandens død). Det afgørende er, at en dansk forbruger kan købe varerne via hjemmesiden. Dette er i øvrigt i overensstemmelse med EU Domstolens praksis, hvorefter man strækker spredningsretten i Ophavsretsloven meget langt.

Det skal tilføjes, at England er ved at ændre ovennævnte regler til samme beskyttelsesperiode, som gældende i Danmark og en lang række andre lande, men ændringen afventer nogle overgangsregler, som ikke er færdigforhandlet.

Dommen kan ses hos Sø- og Handelsretten.

--oooOooo---

For yderligere oplysninger eller assistance i sager om ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt eller advokat Nicolai Platzer Funder.