Thomas Torré-Christiansen

Advokat Thomas Torré-Christiansen

Mail: ttc@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Født 1975
CVR. nr. 36 00 30 49

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 2000

Erhvervsforløb

Advokaterne Amagertorv 11 fra 2001-2004
FrølundWinsløw 2004-2008
Homann 2008-

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Dansk Forening for Selskabsret
Foreningen af Ansættelsesretsadvokater
Foreningen af Procedureadvokater
Københavns Advokatforening
Danske InsolvensAdvokater

Sprog

Dansk og engelsk

Undervisning

Manuduktør i Procesret, Københavns Universitet
Manuduktør i Selskabsret og Konkursret, CBS, Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.
Undervist på Advokatsamfundets Grunduddannelse (Advokatuddannelsen) i Hovedforhandlingen siden 2008

Hovedkompetencer

Artikler af Torré-Christiansen

Hvor går grænsen for at drive eller forberede konkurrerende virksomhed under opsigelsesperiode eller fritstilling?

15/03 2017 af Thomas Torré-Christiansen

Mange medarbejdere og arbejdsgivere er i tvivl om, hvad der er tilladt for en medarbejder i opsagt stilling, der ønsker at etablere selvstændig...

Højesteret afviser at inddrage herskabslejlighed under konkurs

14/03 2017 af Thomas Torré-Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage...

7 Gode råd til iværksættere

16/01 2017 af advokat Thomas Torre-Christiansen

På baggrund af mange års erfaring med at rådgive iværksættervirksomheder og ejerledede virksomheder igennem forskellige udfordringer og vores egne...

Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

10/03 2016 af Thomas Torre-Christiansen

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs...

Forslaget til ny klausullov genfremsat

9/10 2015 af Thomas Torré-Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Zoneterapiuddannelse solgt via internettet var ikke omfattet af fortrydelsesretten

9/10 2015 af Thomas Torré-Christiansen

Når man sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere uden der er et fysisk møde mellem virksomheden og forbrugeren (fjernsalg), så gælder der som...

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler

13/05 2015 af Thomas Torre-Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Offentliggørelse af nyt job på LinkedIn er ikke en overtrædelse af konkurrenceklausuler

7/05 2015 af Thomas Torré-Christiansen

Ved Vestre Landsrets dom af 16. december 2014 er der nu sat et foreløbigt punktum for diskussionerne om, hvornår opdateringerne på sociale medier som...

Gravide er også beskyttet i afskedigelsesrunder

7/05 2015 af Thomas Torré-Christiansen

Det er ikke forbudt at afskedige gravide medarbejdere eller medarbejdere på orlov, men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke...

Opsagt under graviditet eller barsel?

28/05 2008 af Advokat Thomas Torré-Christiansen

Hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven.