Thomas Torré Christiansen

Advokat Thomas Torré Christiansen

Mail: ttc@remove-this.homannlaw.dk

Møderet for Højesteret
Født 1975
CVR. nr. 36 00 30 49

Uddannelse

Cand.jur. Københavns Universitet 2000

Erhvervsforløb

Advokaterne Amagertorv 11 fra 2001-2004
FrølundWinsløw 2004-2008
Homann 2008-

Medlemskaber

Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
Danske Advokater
Dansk Forening for Selskabsret
Foreningen af Ansættelsesretsadvokater
Foreningen af Procedureadvokater
Københavns Advokatforening
Danske InsolvensAdvokater

Sprog

Dansk og engelsk

Undervisning

Manuduktør i Procesret, Københavns Universitet
Manuduktør i Selskabsret og Konkursret, CBS, Copenhagen Business School, Cand.merc.aud.
Undervist på Advokatsamfundets Grunduddannelse (Advokatuddannelsen) i Hovedforhandlingen siden 2008

Hovedkompetencer

Artikler af Torré Christiansen

Hvor går grænsen for at drive eller forberede konkurrerende virksomhed under opsigelsesperiode eller fritstilling?

15/03 2017 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Mange medarbejdere og arbejdsgivere er i tvivl om, hvad der er tilladt for en medarbejder i opsagt stilling, der ønsker at etablere selvstændig...

Højesteret afviser at inddrage herskabslejlighed under konkurs

14/03 2017 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved kendelse af 2. marts 2017 har Højesteret ved en principiel afgørelse afvist en udvidet anvendelse af konkurslovens § 37 ved at nægte at inddrage...

7 Gode råd til iværksættere

16/01 2017 af advokat Thomas Torré Christiansen

På baggrund af mange års erfaring med at rådgive iværksættervirksomheder og ejerledede virksomheder igennem forskellige udfordringer og vores egne...

Skattefrie medarbejderaktier fra 1. juli 2016

10/03 2016 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ifølge forslaget fra Skatteministeriet vil et selskab efter 1. juli 2016 kunne tildele medarbejdere aktier, aktieoptioner, warrants osv. til favørkurs...

Forslaget til ny klausullov genfremsat

9/10 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Zoneterapiuddannelse solgt via internettet var ikke omfattet af fortrydelsesretten

9/10 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Når man sælger varer eller tjenesteydelser til forbrugere uden der er et fysisk møde mellem virksomheden og forbrugeren (fjernsalg), så gælder der som...

Nyt lovforslag om ansættelsesklausuler

13/05 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Den 29. april 2015 fremsatte beskæftigelsesministeren det ventede lovforslag om en samlet regulering af ansættelsesklausuler (konkurrenceklausuler,...

Offentliggørelse af nyt job på LinkedIn er ikke en overtrædelse af konkurrenceklausuler

7/05 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Ved Vestre Landsrets dom af 16. december 2014 er der nu sat et foreløbigt punktum for diskussionerne om, hvornår opdateringerne på sociale medier som...

Gravide er også beskyttet i afskedigelsesrunder

7/05 2015 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Det er ikke forbudt at afskedige gravide medarbejdere eller medarbejdere på orlov, men det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at opsigelsen ikke...

Opsagt under graviditet eller barsel?

28/05 2008 af Advokat Thomas Torré Christiansen

Hvis du bliver opsagt på grund af graviditet eller barsel, har du krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven.