Cristina Poblador

Advokat (L), Partner

Møderet for Landsretten
Født 1974
CVR. nr.: 35 59 29 54 (Enkeltmandsvirksomhed)

Telefon: +45 50387535
E-mail: cp@remove-this.homannlaw.dk

Profil

Cristina yder advokatbistand i sager vedrørende udlændinge- og asylret samt socialret, herunder særligt sager om administrative tvangsindgreb. Med en baggrund i Integrationsministeriet og hos Kammeradvokaten har Cristina et indgående kendskab til myndighedernes sagsbehandling på disse områder og har ført et stort antal retssager herom. Cristina har derudover et stort kendskab til EU-ret, folkeret og menneskeret.

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2002.
 • LLM fra University of Melbourne 2006.

Erhvervsforløb

 • Integrationsministeriet 2002-2007
 • Kammeradvokaten 2007-2014
 • Homann Advokater 2014 - 2017
 • Udlandsophold
 • Homann Advokater 2021 -

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Beskikket medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen, udpeget af Advokatrådet 2015 – 2018.

Undervisning

 • Tidligere underviser i folkeret ved Københavns Universitet.
 • Tidligere vejleder for Det Nordiske processpil om menneskerettigheder ved Københavns Universitet.

Sprog

 • Dansk og engelsk