Lejeret

af advokat Nicolai Platzer Funder

En dom afsagt af Højesteret den 28. maj 2021 behandler ovenstående temaer.

af advokat Nicolai Platzer Funder

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

af advokat Nicolai Platzer Funder og ba.jur. Dominique Holmsgaard

Efter mere end 70 år med en svært overskuelig retstilstand er der nu gennemført en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven

af advokat Nicolai Platzer Funder

I en nylig dom afsagt af Vestre Landsret og gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 971, er det fastslået, at ”Udlejer”, som anført i lejelovens § 93, stk. 1, litra C ikke nødvendigvis betyder udlejer personligt.