Oversigt over advokatfaggrupper/advokatteams

Skatterådgivning

herunder fusioner, spaltninger m.v.

Investeringsejendomme

herunder erhvervslejeret m.v.

Entrepriseret

Herunder udbud og kartelsager

Immaterialret

  • Nicolai Platzer Funder
  • Gregers R. Lauridsen
  • Klaus Juel Rasmussen
  • Hans Henrik Skjødt

Ansættelsesret

Fonde

  • Bent-Ove Feldung
  • Gunnar Homann
  • Klaus Juel Rasmussen

Foreningsret

herunder ejer- og andelsboligforeninger

  • Bent-Ove Feldung

Fast ejendom og miljøret

herunder lejeret, tvister og planret