Dødsboer, testamenter og arv

Vi rådgiver om alle aspekter indenfor dødsbobehandling og arveret, samt udfærdigelse af eventuelt testamente eller ægtepagt.

Særligt med hensyn til dødsboer varetager vi alle opgaver, hvad enten der er tale om et bobestyrerbo eller et privat skifte, idet vi har mangeårig erfaring i bobehandling, dels fra autoriseret bobestyrerhverv, dels fra repræsentation af almenvelgørende foreninger, der skal arve, og private arvinger.

Vi bistår videre med beregning af skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, der måtte opstå i forbindelse med bobehandlingen.

Om den praktiske bobehandling og testamentsoprettelse m.v., se artiklen Behandling af dødsboer herom, forfattet af autoriseret bobestyrer Bent-Ove Feldung.

For så vidt angår den nye arvelov, der gælder fra 1. januar 2008 rummer den mulighed for en markant forbedring af generationsskifter, oprettelse af udvidet samlevertestamente og en forøgelse af friarven til 3/4 af det en arvelader efterlader sig. Der henvises til en mere detaljeret gennemgang heraf under artikler om dødsboer, pkt. 7.

På hjemmesiden www.domstol.dk (kig under blanketter) kan der fås yderligere information, ligesom de formularer, der anvendes i forbindelse med dødsbobehandlingen kan downloades.

Artikler indenfor området

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Mere om at være ”nærmeste pårørende” og have ret til forsikringssummen ved dødsfald

af advokat Jesper Perregaard

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

Når der er tvist om at være nærmeste pårørende til afdøde i forbindelse med udbetaling af forsikringsydelser mv.

af advokat Jesper Perregaard

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der er ikke altid klart, hvem der konkret er...

Arveloven fra 2008

af advokat Bent-Ove Feldung

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼.