playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Konkurs og rekonstruktion

Vi rådgiver både virksomheder og private, der har fået økonomiske problemer, eller kreditorer, der ønsker bistand i sager, hvor de har penge til gode. Vi bistår klienter i omstødelsessager med udgangspunkt i en omfattende erfaring indenfor konkurs- og insolvensret.

Vi bistår ligeledes i forbindelse med

  • rekonstruktioner
  • betalingsstandsning
  • frivillige og tvungne kreditorordninger
  • gældssaneringer
  • responsa i forbindelse med insolvens
  • individuel repræsentation af kreditorer

Advokater med speciale i dette felt

Artikler indenfor området

Konkurstrussel – Kan du heller ikke betale dit Coronalån til SKAT

af advokat Bjørn Wittrup

Som det fremgår af dagspressen er antallet af konkurser tårnhøjt i øjeblikket og det er især små og mindre virksomheder der tages under...

Konkurstallet steg igen i oktober – Hvad nu, når kassen er tom?

af advokat Bjørn Wittrup

Antallet af konkurser er desværre steget i oktober måned i forhold til forrige måned og måneden før. Tallene kommer ikke som en overraskelse, når man...

Sådan undgår du konkurskarantæne

af advokat Bjørn Wittrup

Konkurskarantæne er en alvorlig sag og en anden kedelig sanktion af en konkurs. Artiklen indeholder nogle gode råd til, hvordan man undgår at blive...

Højesteret: Forældelse afbrydes kun for den del af fordringen, der indbringes for fogedretten

af Gustav Mathiesen Secher

Det er således slået endeligt fast, at forældelsen kun afbrydes for den begrænsede del af en fordring, der indbringes, uagtet om fogedretten bedes...

Ændring af rekonstruktionsreglerne som følge af Covid-19

af advokat Bjørn Wittrup

Nyt lovforslag om nye regler, der skal gøre det lettere, hurtigere og billigere at opnå rekonstruktion.

Forældelse afbrudt for den fulde fordring, selvom fogedsag i 2008 alene var fremmet for et mindre beløb.

af advokat Kim Utzon Jybæk

Siden reglerne om forældelse af fordringer og krav blev ændret 1. januar 2008, har det været usikkert, hvordan kreditor kunne sikre sig mod forældelse...

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

Hvornår pålægges konkurskarantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.

Nye muligheder for forkyndelse

af Advokat Nicolai Platzer Funder

Fra 1. juli 2013 sættes ny betænkning om forkyndelse i kraft. Dette betyder samtidig, at bekendtgørelse nr. 255 om instruks for stævningsmænd og...

Ny beløbsgrænse for ”den nemme” fogedretsprocedure

af advokat Nicolai Platzer Funder

Den 1. oktober 2011 trådte en ny ændringslov til retsplejeloven i kraft. I den forbindelse ændredes retsplejelovens § 477 a, stk. 1, 1. pkt. således,...

EU vedtager nye regler om betalingsfrister og rykkergebyrer

af Advokat Nicolai Platzer Funder

EU Parlamentet har vedtaget, at betalingsfrister fremover som udgangspunkt skal være 30 dage, når virksomheder har handlet med hinanden

Småsagsprocessen

af Per Kristian Johansen

Nærværende artikel indeholder en oversigt over reglernes (retsplejelovens kapitel 39) indhold og betydning.

Forenklet inkassoproces

af Per Kristian Johansen

Den 1. januar 2005 trådte retsplejelovens kapitel 44a om den forenklede inkassoprocedure i kraft. Formålet med reglerne er at opnå en lettere,...