playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Jeg har været udsat for vold. Kan jeg få erstatning?

Råd om, hvordan du søger erstatning og får advokathjælp, hvis du har været udsat for vold.

Har du været udsat for vold og har anmeldt det til politiet, vil politiet bede dig tage på skadestuen, for at en læge kan skrive en erklæring om, hvilke skader du har, og hvor alvorlige skaderne er.

Den erklæring kaldes en politiattest. Den skal bruges til straffesagen mod den, der har overfaldet dig, men det er ikke sikkert, at den indeholder de oplysninger, som er nødvendige, for at du kan få fuld erstatning for dine skader og tab.

Hvis du vil kræve erstatning, er der derfor meget vigtigt, at du hurtigst muligt kontakter din egen læge og holder kontakt med lægen, så længe du er syg. Inden du skal i retten, skal din egen læge nemlig skrive en erklæring, der skal indeholde oplysninger om:

Skade på person

A - Hvis der er skader på din person:

  • Hvornår blev du sygemeldt?
  • Hvornår blev du raskmeldt?

B - Hvis du har været ude af stand til at passe dit arbejde

  • Hvor længe har du ikke kunnet passe dit arbejde?

C - Hvis volden har medført fysiske eller psykiske skader (det er det, man kalder mén):

  • Er følgeskaderne noget, der vil høre op? Hvis Ja, hvor længe har de været der, eller hvor længe vil de være der?
  • Er der tale om følgeskader, som aldrig forsvinder?

D - Hvis volden har gjort særlige behandlinger nødvendige:

  • Har du været henvist til speciallæge, fysioterapeut, psykolog eller lignende?
  • Kan det tænkes, at du senere vil få brug for behandling af speciallæge, fysioterapeut, tandlæge, psykolog eller lignende?

Hvis du har fået skader på dine tænder, skal du straks gå til din egen tandlæge, der skal skrive en erklæring om:

  • Hvilke skader er der sket på dine tænder, og hvor omfattende er skaderne?
  • Hvad vil det koste at udbedre skaderne på dine tænder?
  • Vil der komme omkostninger på et senere tidspunkt?

Skade på ting

Hvis du i forbindelse med volden har fået ødelagt ting, f.eks. tøj, ur, briller, smykker, proteser, møbler eller lignende, er det vigtigt, at du ikke smider det ødelagte væk. Det kan være, du skal have det med i retten, når du skal vidne og have erstatning. Du skal også prøve at finde kvitteringer fra dengang, du købte det, der er ødelagt. Hvis du ikke har kvitteringer, så tag det ødelagte med hen i den forretning, hvor du købte det, og bed dem give dig et brev med oplysning om, hvad det har kostet, da du købte det.

Hvis det, der er ødelagt, kan renses eller repareres, så gem kvitteringerne for hvad, du har måttet betale. Hvis du endnu ikke har fået det renset eller repareret, så få et skriftligt tilbud på, hvad det vil koste at få det gjort.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du har mistet løn på grund af volden mod dig, skal du kunne bevise det. Få et brev fra din arbejdsgiver med oplysning om, at du var ansat hos denne, da du blev overfaldet, og at du ikke har fået løn, fordi du har været sygemeldt. Arbejdsgiveren skal også skrive hvornår og hvor længe, du har været væk fra arbejdet, og hvad du normalt ville have tjent i den tid, du har været sygemeldt.

Desuden skal du gemme dine lønsedler for perioden lige før, du blev udsat for vold, og også for de første måneder efter at du igen begyndte at arbejde.

Fremskaf og gem bilag og alle andre beviser for dine tab og for de ekstraudgifter, der er en følge af volden. Det gælder lægeregninger, udgifter til medicin, bus- og togbilletter, taxakvitteringer og lignende.

Tort eller anden godtgørelse

Hvis du har været sygemeldt i en periode og kan dokumentere det, er du berettiget til at få erstatning for svie og smerte. Det udgør kr. 185,00 pr. dag du har været sygemeldt.

Det forhold, at du har været udsat for vold berettiger ikke som sådan krav på erstatning for den krænkelse du føler.

Volden skal være særlig grov, langvarig eller særligt krænkende, for at det kan komme på tale. Her ligger erstatningen typisk på kr. 10.000,00.

Hvis dine skader og tab ikke er helt små, kan du gratis få en advokat til at hjælpe dig med at skrive erstatningsopgørelse og møde i retten med dig for at begrunde dit erstatningskrav.

Du skal sige til politiet eller dommeren i det område, hvor du er blevet overfaldet, at du vil have en advokat til at hjælpe dig. Det kaldes en bistandsadvokat.

Sagsomkostninger

Beskikkelsen betyder, at det offentlige betaler din bistandsadvokats salær. Salæret fastsættes af retten efter faste takster for de sædvanlige opgaver. Arbejde herudover beregnes efter en timesats, pt. kr. 2.125,00 inkl. moms.