playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Kontakt til varetægtsfængslede

Man har krav på at kunne få besøg, når man er varetægtsfængslet, men det tager ofte noget tid før besøg kan etableres.

Retten kan have bestemt, at den varetægtsfængslede skal isoleres, det vil sige at han holdes afsondret fra andre indsatte og kun må modtage breve og besøg, der er kontrolleret af politiet. I så tilfælde skal pårørende, der vil besøge den indsatte finde frem til den politiafdeling, der behandler sagen, og tale med den kriminalassistent, der er sagsbehandler og bede om besøg. Går der for lang tid, kan man evt. rette henvendelse til forsvareren, idet afslag på besøg kan indbringes for retten.

Selv hvis der ikke er tale om isolation, kan politiet anordne besøgs- og brevkontrol. Det vil sige, at den indsatte ikke holdes afsondret fra de andre indsatte, men at det stadig er politiet, der regulerer hans kontakt med omverdenen. Fremgangsmåden med hensyn til at få kontakt til den indsatte er som i afsnittet ovenfor.

Med hensyn til breve, skal disse kontrolleres af politiet, men der vil normalt ikke være nogen saglig grund til at tilbageholde disse, hvis både den indsatte og familien afholder sig fra at skrive noget, der har med sigtelsen at gøre.

Hvis der hverken er isolation eller brev- og besøgskontrol, kan den varetægtsfængslede modtage besøg i det omfang fængselsvæsnet tillader. Den indsatte skal sende en besøgstilladelse ud til de personer, som han vil have besøg af. Besøgstilladelsen skal sendes tilbage til fængslet af de pågældende personer, der skal samtykke i, at fængselsvæsnet tjekker dem i kriminalregisteret, først herefter får de pågældende besked om, at de kan aflægge besøg, men dette vil normalt ikke kunne ske uden at ringe til fængslet og reservere tid for besøget. Breve kan sendes og modtages frit uden gennemlæsning, men vil blive kontrolleret af fængselsvæsnet, hvis de indeholder andet end beskrevet papir, eller hvis brevet i virkeligheden er til en anden adressat.