Advokat Gunvor Sundgaard Happe

Advokat (L), Partner

Møderet for landsretten
Født 1978
CVR.nr. 39 67 54 04

Telefon: +45 33 15 01 02
Mobil: +45 25 10 05 03
E-mail: gsh@remove-this.homannlaw.dk

Se også Sundgaard Advokater og LinkedIn.

Profil

Gunvor Sundgaard Happe beskæftiger sig med insolvens/rekonstruktion og omstruktureringer samt erhvervsretlige forhold i øvrigt.

Gunvor Sundgaard Happe har bred og mange års erfaring med at rådgive om forhold, der relaterer sig til kriseramte virksomheder, såvel på virksomhedssiden som på kreditorsiden. Hun har mange års erfaring med håndteringen af inden- og udenretlige rekonstruktioner, ligesom hun har behandlet et betydeligt antal store og små konkursboer inden for alle brancher, herunder konkursboet efter Amagerbanken og flere af de større konkursboer inden for ejendomssektoren, restaurationsbranchen og detailbranchen m.v. Dette har givet et bred kendskab i forskellige branchers særlige behov og udfordringer, hvor hun har været udpeget som kurator i adskillige konkursboer.

Gunvor Sundgaard Happe har tillige betydelig erfaring med virksomhedsoverdragelser, fast ejendom og tvangsauktioner, udarbejdelse af kontrakter, selskabsretlige- og finansielle forhold, herunder også fra arbejdet med håndtering af konkurser og rekonstruiktioner/omstruktureringer, ligesom hun har stor erfaring med forhandlinger og førelse retssager, herunder har hun ført en række omstødelsessager og ledelses- og revisoransvarssager, også inden for den finansielle sektor.

Gunvor Sundgaard Happe bistår ved afvikling af virksomheder, likvidationer, turnarounds og helt og delvist salg af virksomheder, såvel sædvanligt salg som salg af kriseramte virksomheder.

Desuden bistår Gunvor Sundgaard Happe iværksættere, herunder vedrørende kontrakts, selskabs- og forretningsmæssige forhold samt vedrørende finansiering, ligesom hun bistår med fondsarbejde.

Gunvor Sundgaard Happe i øvrigt i sin tid hos Kammeradvokaten bistået SKAT med en række rådgivningssager og retssager, herunder i forbindelse med indgivelse af konkursbegæringer, inddrivelsessager, fogedsager, arrestsager og ansvars- og erstatningssager. Gennem dette arbejde har Gunvor Sundgaard Happe oparbejdet et særligt kendskab til SKATs organisation.

Gunvor Sundgaard Happe er certificeret insolvensadvokat af Danske Insolvensadvokater.

Sø- og Handelsretten har i øvrigt antaget Gunvor Sundgaard Happe som en af Sø- og Handelsrettens faste kuratorer/medhjælpere.

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Københavns Universitet 2005
 • Exchange Student på Southampton Solent University 2002-2003
 • Kammeradvokatens High Potential Programme 2014-2015

Erhvervsforløb

 • September 2018- Partner hos Sundgaard Advokater/Homann Advokater
 • August 2016 - August 2018 – Partner hos Sundgaard Advokatfirma/Homann Advokater
 • Januar 2016 - juli 2016 – Associeret partner hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 • Marts 2008- december 2015 – Advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 • Marts 2005 - februar 2008 – Advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
 • September 2003 – februar 2005 – Stipendiat hos Kromann Reumert

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Insolvensadvokater
 • Foreningen af Procedureadvokater
 • INSOL Europe
 • København advokatforening

Tillidshverv

Sidder og har siddet i bestyrelsen i flere foreninger, herunder i bestyrelsen i Erhvervsjuridisk Retshjælp, der er en forening for iværksætter og små og mellemstore virksomheder og i bestyrelsen i Foreningen af Procedureadvokater.

Undervisning

 • Ekstern lektor på CBS, Copenhagen Business School. Underviser i erhvervsret og udvidet erhvervsret på HD-uddannelsen og HA-uddannelsen på CBS, Copenhagen Business School.
 • Forelæser i konkurs og rekonstruktion på cand.merc.aud.-uddannelsen /revisorkandidat på CBS, Copenhagen Business School.
 • Forelæser i faget iværksætterjura på CBS, Copenhagen Business School.

Sprog

 • Skandinaviske sprog og engelsk.

Udgivelser

Justitia, 2006, 29. årg., nr. 3, side 3-48: International fakturabelåning - særligt ved factoring - vurdering af det tingsretlige lovvalg.

Artikler af Gunvor S. Happe

Kan kreditorer forhandle eller købe sig til en bedre retsstilling i konkursboer?

af advokat Gunvor S. Happe

Relevant artikel for kreditorer i konkursboer

7 Gode råd til iværksættere

af advokat Thomas Torré Christiansen

På baggrund af mange års erfaring med at rådgive iværksættervirksomheder og ejerledede virksomheder igennem forskellige udfordringer og vores egne...

Nye regler om anpartshaver- og aktionærlån

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Nu kan anparts- og aktieselskaber lovligt yde lån til kapitalejerne, forudsat en række betingelser er opfyldt.

Bopæl og fast job i udlandet udelukker ikke automatisk en konkurs i Danmark

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Østre Landsret har afsagt kendelse om, at en person kunne tages under konkursbehandling i Danmark, selvom pågældende var bosiddende i udlandet.

Hvornår pålægges konkurskarantæne?

af advokat Gunvor Sundgaard Happe

Reglerne om at pålægge ledelsen i en virksomhed konkurskarantæne trådte i kraft 1. januar 2014 og har således været anvendt i mere end 1½ år.