scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Advokat Peter Sindal Lundsberg

Advokat, Partner

CVR nr.: 36 42 49 58

Telefon: +45 33 15 01 02
E-mail: psl@remove-this.homannlaw.dk

Se også Advokatfirmaet Peter Sindal Lundsberg og Linkedin.

Profil

Mine primære arbejdsområder er konfliktmægling, rådgivning til offentlige myndigheder, rådgivning om grønlandske retsforhold, sager om flytning af voksne uden samtykke, administration af værgemål og fonde og ejendomshandler.

Jeg holder mange kurser primært i forvaltningret, værgemålsregler, magtanvendelssregler og regler om  tvangsfjernelse af børn.

Før jeg blev advokat, arbejdede jeg i en årrække som juridisk konsulent for kommuner, staten og Grønlands Selvstyre. Primært har jeg beskæftiget mig med de juridiske forhold for socialt udsatte børn og voksne.

Hovedkompetencer

Uddannelse

 • Cand.jur. Københavns Universitet
 • Mediator, Danske Advokater

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund/beskikket af Justitsministeriet
 • Danske Advokater
 • Danske Mediatoradvokater
 • Foreningen af Faste Værger
 • Københavns Advokatforening

Tillidshverv

 • Bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlem i fonde
 • Fast værge ved Familieretshuset
 • Beskikket advokat i sager om optagelse i særligt botilbud uden samtykke
 • Medlem af Praksiskoordineringsudvalget for seniorpension, Indstillet af Advokatsamfundet
 • Ansvarlig for advokatvagten ved Kofoeds Skole

Sprog

 • Dansk og engelsk