7 Gode råd til iværksættere

På baggrund af mange års erfaring med at rådgive iværksættervirksomheder og ejerledede virksomheder igennem forskellige udfordringer og vores egne personlige erfaringer med at bygge en advokatvirksomhed op fra bunden er vi blevet enige om følgende 7 gode råd til alle iværksættere.

De 7 råd udgør desuden dispositionen til vores netværksmøder/gå hjem møder, som vi løbende afholder gratis for nystartede og mindre virksomheder.

1. Kend dit produkt og dit marked

Man bør bruge tid på at definere sin ydelse/produkt så klart som muligt og kunne forklare det specielle ved ens produkt rimeligt forståeligt for en lægmand på den tid en elevatortur tager.

Man behøver ikke nødvendigvis lave en den store guldrandede SWOT-analyse, men bør i det mindste overveje, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler der ligger implicit i ens produkt eller i ens markedsposition. I den forbindelse skal man især være opmærksom på, om der er indbygget en afhængighed af specielle stærke kunder eller leverandører, der måtte dominere ens specifikke område.

2. Lav et budget

Inden man går i gang, bør man lave et realistisk budget for både selve opstarten og for driften. Skulle det ende dårligere end forventet, så kan bedømmelsen i eventuelle ansvarsager være meget hård, hvis man er startet op uden et realistisk budget. Læs i øvrigt om konsekvenser for konkurskarantæne her.

3. Find de rigtige rådgivere – brug dit eget netværk

En god iværksætter er sjældent en god virksomhedsleder fra dag et. Det er en udbredt opfattelse, at kreativitet og innovation kræver et særligt talent, mens ledelse og drift er noget alle kan klare selv både bedre og i hvert fald billigere end eksterne specialister. Desværre ser vi ofte, at gode iværksættere forsømmer at sælge og videreudvikle på deres guldæg, fordi de drukner i selskabskonstruktioner, kontrakter, momsindberetninger, lønrefusion eller bogføring. Det er derfor vigtigt at finde de helt rigtige rådgivere, der passer til ens virksomhed og personligt. Især valg af advokat, revisor og bogføringsassistance er vigtige uafhængige sparringspartnere, som man bør vælge ud fra en kombination af kompetencer, priser og personlig tillid. Det er ofte både en god og billig løsning at forsøge at trække på sit eget netværk og omgangskreds i første omgang, hvor man ofte kan få kompetente råd billigt eller helt gratis.

4. Tag kalkulerede risici

Man kan ikke drive selvstændig virksomhed ordentligt uden at tage chancer. Man bør derfor ikke forsøge at undgå risici for enhver pris. Man skal aldrig påtage sig en risiko, som man ikke får noget for. Men omvendt skal overveje de mulige konsekvenser af en given risiko og afveje, om det kan betale sig. Både rent statistisk og rent personligt.

5. Analyser dine konkurrencebegrænsninger

Mange iværksættere kommer fra stillinger som relativt betroede nøglemedarbejdere i virksomheder i samme branche eller måske ligefrem konkurrerende virksomheder. I den forbindelse er det vigtigt at få afklaret, i hvilken udstrækning man er forhindret af konkurrence- eller kundeklausuler i at drive den påtænkte virksomhed. På grund af et helt nyt regelsæt på dette område, er mange klausuler ikke gyldige. Selv hvis man ikke er underlagt nogle (gyldige) ansættelsesklausuler, så er man stadig begrænset af markedsføringslovens regler og den generelle loyalitetspligt. Hvis man kommer direkte fra en lønmodtagerstilling og starter eget firma, så bør man altid undersøge dette forhold. Det ødelægger stort set altid den nye virksomhed, hvis man fra dag et bliver mødt med et kæmpe erstatningskrav og et fogedforbud. Ens egen advokatregning og ressourceforbrug i kan ødelægge opstarten, uanset om man vinder sagen.

For mere information om kundeklausuler og konkurrerende virksomhed, se artiklen "Hvor går grænsen for at drive eller forberede konkurrerende virksomhed under opsigelsesperiode eller fritstilling?"

6. Vælg den rigtige virksomhedsform

Mange forsømmer at overveje valget af i hvilken juridisk enhed, virksomheden skal opstartes. Nogle registrerer sig bare for moms og starter op, mens andre pr. automatik stifter et anpartsselskab eller et IVS. Valget har store konsekvenser for ens personlige hæftelse, beskatning og senere omstruktureringsmuligheder. Det er mange penge at spare på sigt ved at starte rigtigt.

7. Fordel opgaverne og ansvaret

Hvis I er flere personer, der skal drive virksomheden sammen, så er det alfa-omega at få klart defineret, hvem der er tovholder på hvilke områder, og hvordan indflydelse og forpligtelser skal fordeles mellem ejere. Desuden bør man hurtigst muligt forholde sig til, at samarbejdet helt sikkert en dag vil ophøre - om ikke før så ved den enes død. Derfor bør man fra starten aftale, hvordan der skal deles, når det en dag bliver aktuelt. Det vigtigste dokument i en virksomhed med flere ejere er parternes ”ejeraftale”, der regulerer disse vigtige spørgsmål i tilfælde af senere uenighed. En ejeraftale skal helst være skriftlig.

--oooOooo---

Hvis du ønsker at høre mere om eller deltage i vores gratis gå-hjem-møder eller har yderligere spørgsmål om vores iværksætterpakke, så kontakt advokat Thomas Torré Christiansen eller advokat Gunvor Sundgaard Happe.