Direktør Emil C. Hertz og hustru Inger Hertz' Fond

Formål

Opretholdelse af minder om stifteren og dennes ægtefælle. Legater til personer, der har stået disse nær. Legater til enlige fortrinsvis kvinder til ferieophold, rekreation m.m. Forskning indenfor lægevidenskab. Ved ansøgning om legater til forskning indenfor lægevidendeskab gælder følgende: Det en betingelse for at ansøgningen kommer i betragtning, at såvel ansøgning som bilag er fremsendt i 4 eksemplarer, og at fonden modtager en kortfattet skriftlig orientering om projektets forløb i forbindelse med projektets afslutning. Registrerings- og kontonummer til brug for overførelse af et eventuelt legat samt forskningsprojektets CVR-nr. og e-mailadresse bedes være tydeligt anført på ansøgningens første side.

Ved ansøgning om legater til enlige kvinder til ferieophold, rekreation m.m. bedes registrerings- og kontonummer til brug for overførelse af et eventuelt legat samt ansøgerens CPR-nr. og e-mail være tydligt anført på ansøgningens første side og seneste årsopgørelse fra Skat skal vedlægges. Legatansøgere, der ikke overholder disse krav kan ikke forvente at komme i betragtning.

Legatet kan søges – der anvendes ikke ansøgningsskema.

Ansøgningsfrist: 1. april.
Uddelingstidspunkt: juni/juli.
 
Ansøgninger stiles i første omgang til administrator, advokat Klaus Juel Rasmussen.