Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – hvor længe?

En skadelidt har ret til erstatning for økonomisk tab og godtgørelse for svie og smerte og eventuelle varige mèn, hvis der er en erstatningsansvarlig.

En af de vigtigste erstatningsposter er tabt arbejdsfortjeneste, der kan kræves, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen. Hvis der er en varig nedsættelse af erhvervsevnen, kan erstatning kræves, indtil erhvervsevnetabets størrelse kan fastslås.

I en del tilfælde kan skadelidte arbejde igen, dog med mindre indtjening til følge end tidligere. Hvis indtægtsnedgangen er varig, vil der kunne ydes erstatning for erhvervsevnetab.

Uanset om indtægtsnedgangen er varig eller kun midlertidig, har skadelidte ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, indtil han igen kan arbejde i samme omfang som før, eller indtil erhvervsevnetabet kan fastslås.

Et eksempel fra retspraksis viser dette.

En tagdækker kom til skade og kunne efter en ikke så langvarig sygemelding arbejde igen, dog ikke med samme arbejde, og en del af tiden var han arbejdsløs.

Skadelidte fik erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for en lang periode, idet han ikke kunne tjene det samme som før og først senere fik erstatning for erhvervsevnetabet.

Det overses formentlig af og til, at der også kan være tabt arbejdsfortjeneste efter raskmelding og påbegyndelse af arbejde

--oooOooo---

Henvendelser vedrørende ovenstående og anmodning om bistand kan rettes til advokat Lars Søndergaard.