Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Ved personskade vil der ofte være krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det forudsætter dog, at der er erstatningsansvar.

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen mellem det, skadelidte ville have tjent, hvis der ikke var sket en skade, og det, skadelidte faktisk tjener i erstatningsperioden. Hvis skadelidte tjener det samme, som han under alle omstændigheder ville have tjent, er der ingen tabt arbejdsfortjeneste.

I mange tilfælde får skadelidte ikke tillæg og overtidsbetaling under sygdom, og i andre tilfælde er der ikke løn under sygdom eller kun løn under sygdom i en kort periode. I disse tilfælde kan tabt arbejdsfortjeneste udgøre et stort beløb.

Hvis skadelidte er uden den forventede indkomst i for eksempel et år, beregnes der først den indkomst, skadelidte ville have haft uden skaden. Det svarer ofte til lønnen inden skaden. Hvis der var dokumenteret udsigt til lønstigning, skal det regnes med, det samme gælder, hvis uarbejdsdygtigheden falder i en sæson med flere arbejdstimer eller større timeløn end sædvanligt. Hvis der var udsigt til en lavere indtægt, skal der regnes med den lavere indtægt.

Alle tillæg skal medregnes, for eksempel arbejdsgivers pensionsbidrag. Der skal desuden tillægges feriepenge, dog ikke af arbejdsgivers pensionsbidrag. Fra det samlede beløb skal trækkes sygedagpenge og sygeløn og lignende ydelser. Det vil betyde, at en person med tabt arbejdsfortjeneste i de fleste tilfælde vil få en større indkomst end før skaden i en periode. Det skyldes, at feriepengene skal lægges til lønnen, og at der kræves tabt arbejdsfortjeneste for hele perioden, uden at man skal se bort fra ferieperioder.

Hvis skadelidte på tilskadekomsttidspunktet var uden arbejde, kan der i nogle tilfælde kræves erstatning for tabt arbejdsfortjeneste alligevel, hvis der for eksempel var gode muligheder for ny beskæftigelse.

Tabt arbejdsfortjeneste kan kræves, indtil skadelidte kan begynde at arbejde igen i samme omfang som før skaden, eller der udbetales erstatning for erhvervsevnetab. Der trækkes ikke arbejdsmarkedsbidrag af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Det overses sikkert ofte, at tabt arbejdsfortjeneste kan kræves, indtil skadelidte er fuldt arbejdsdygtig som før skaden, og at der derfor kan kræves erstatning for peroder, hvor skadelidte kun kan klare let arbejde. Det kan dreje sig om mange penge.

--oooOooo---

Spørgsmål om ovenstående og anmodning om assistance kan rettes til advokat Lars Søndergaard.