Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat

FORMÅL i henhold til fundats i Frøken Camma Margrethe Otzen Keilgaards Mindelegat

Fonden er ejer af ejendommen Carl Bernhards Vej 4 på Frederiksberg. Det årlige overskud ved driften af ejendommen anvendes efter bestyrelsens skøn til fordel for trængende, herunder syge og gamle beboere i Frederiksberg Sogn. Personer, der er født i Sønderjylland har fortrinsret til at nyde godt af legatet. Bestyrelsen skal i henhold til fundatsen bestå af to medlemmer, valgt af Frederiksberg Sogns Menighedsråd og en advokat, der er godkendt af Advokatrådet.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er senest den 1/10 i kalenderåret. 

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...