Glarmester Robert Olsens Legat

Formål i henhold til fundats i Glarmester Robert Olsens legat

Fondens årlige nettoindtægt (bruttoindtægten med fradrag af administrationsomkostninger) skal anvendes til fordel for mænd eller kvinder, der på grund af sygdom eller af andre årsager - f.eks. en ægtefælles død - er kommet i trang. Det er fondsstifterens ønske, at fonden skal være en virkelig støtte, og at det som supplement til eventuel pension eller anden hjælp fra det offentlige skal være en hjælp til at bringe de pågældende gennem en økonomisk vanskelig situation, som de uforskyldt er kommet i.

Der anvendes ikke ansøgningsskema. Ansøgningsfrist er senest den 1/10 i kalenderåret.

Kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere.

Ansøgninger stiles i første omgang til administrator, advokat Gunvor Sundgaard Happe.