Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som opfølgning på min artikel af 28. februar 2019 skal jeg oplyse, at Folketinget nu har vedtaget afskaffelsen af iværksætterselskaber og nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra kr. 50.000 til kr. 40.000 med virkning fra den 15. april 2019. Det er fastsat i Lov nr. 445 af 13. april 2019.

Det følger desuden af loven, at allerede eksisterende iværksætterselskaber kan fortsætte efter de hidtidige regler, men selskaberne skal inden to år fra 15. april 2019 omdannes til anpartsselskaber, hvilket kan kræve en kapitalforhøjelse til 40.000 kr. Overholdes fristen ikke, vil Erhvervsstyrelsen indenfor en kort frist kræve en omdannelse, i modsat fald vil selskabet blive sendt til tvangsopløsning.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...