Iværksætterselskaber afskaffes og kapitalkrav for anpartsselskaber nedsættes

Som anført i min tidligere artikel af 19. september 2018 indkaldte Erhvervsministeren til politiske forhandlinger om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af kapitalkravet til anpartsselskaber. Dette har nu resulteret i, at Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at afskaffe selskabsformen iværksætterselskaber og om sænkning af kapitalkravet for anpartsselskaber fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Dette meddeler Erhvervsministeriet i dag.

Aftalen er indgået som led i indsatsen overfor svindel i virksomheder. Man har hidtil kunnet stifte et IVS med en kapital på kr. 1,00, hvilket har ført til, at man i selskabsform kunne optage gæld og derefter løbe fra regningen, uden selv at miste en større formue. Der har vist sig mange problemer med skatte- og afgiftsrestancer, ligesom mange selskaber tvangsopløses på statens regning.

Der er i dag ca. 45.000 iværksætterselskaber. Disse selskaber skal indenfor 2 år omregistrere sig til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kr.

Samtidig sænkes kapitalkravet til anpartsselskaber, således at kravet bliver på niveau med de øvrige nordiske lande.

Der fremsættes et lovforslag i dag og de nye regler vil træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

---oo0oo---

For bistand i sager af om selskabsforhold kontakt da venligst advokat Hans Henrik Skjødt.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...