Jens Smeds Oceanografiske Fond

Fonden skal i henhold til fundatsen i nedennævnte prioriterede rækkefølge yde økonomisk støtte til

  1. Publicering af arbejder om oceanografiens historie.
  2. Studier over den fysiske oceanografis historie, fortrinsvis til fordel for nordiske forskers studier.
  3. Forskers arbejde inden for fysiske oceanografi.

Bestyrelsen har fastlagt den praksis, at der ikke ydes økonomisk støtte til ph.d.-studerende/Ph.d.afhandlinger.

Hvad angår selve ansøgningen skal denne i kort, konkret og præcist lægmandssprog beskrive og begrunde, hvad der søges til og hvor stort et beløb, der søges. Der skal, som det mindste, vedlægges følgende bilag:

  1. Projektbeskrivelse inkl. projektplan (max 1-2 A4 sider).
  2. Specificeret budgetoverslag.
  3. Curriculum vitae (max. 1 A4 side) samt
  4. Publikationsliste.

Såfremt der er ansøgt om støtte hos andre fonde bedes dette oplyst, herunder om andre fonde allerede har foretaget en faglig bedømmelse af ansøgningens videnskabelige relevans og med hvilket resultat.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober – 31. oktober i et kalenderår og ansøgningen må meget gerne sendes i elektronisk form i pdf format til administrator advokat Bent-Ove Feldung – bof@remove-this.homannlaw.dk.

Udgangspunktet er at ansøgninger modtaget efter den 31. oktober i ansøgningsåret ikke vil komme i betragtning, idet uddelingsmødet typisk afholdes i november samme år.

Endelig bemærkes, at kun såfremt en ansøger er kommet i betragtning, vil vedkommende høre nærmere.