Julegaver fra arbejdsgiver

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant. Værdi af andre årlige personalegoder er normalt skattepligtige, men de er skattefri, hvis de har en værdi af højst 1.000 kr. inden for det enkelte kalenderår. Her tæller den skattefri julegave på op til 700 kr. med. Derfor kan årets julegave have en værdi på helt op til 1.000 kr. og stadig være skattefri, hvis arbejdsgiver ikke har givet medarbejderen andre personalegoder i årets løb. Det vil sige, at enten kan medarbejderen få f.eks. en billet til en koncert til 300 kr. plus en julegave til 700 kr. skattefrit, eller en julegave til en værdi af højst 1000 kr. og ikke andre skattepligtige personalegoder inden for samme kalenderår. Hvis arbejdsgiver har givet en julegave til 800 kr. og en koncertbillet til 300 kr., så skal både julegave og koncertbillet beskattes, altså de 1.100 kr. Det er medarbejderen, der selv skal holde styr på beløbet og sørge for at selvangive det. Hvis den enkelte gave har en værdi på over 1.000 kr., skal arbejdsgiver indberette beløbet til SKAT, så det kommer med i medarbejderens årsopgørelse. Det er kun værdi af personalegoder og julegaver, der tæller ved opgørelsen af, om 1.000 kr.’s  grænsen for skattefri personalegoder er overholdt. Herudover kan arbejdsgiver markere medarbejderes fødselsdag, barsel, eksamen og andre sædvanlige mærkedage med passende lejlighedsgaver, der er skattefri. Her gælder ingen faste beløbsgrænser. Arbejdsgiverens gaver skal være rimelige efter forholdene, ellers bliver modtager skattepligtig af kostprisen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…