playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Julegaver fra arbejdsgiver

Arbejdsgivers julegave til en værdi af op til 700 kr. er skattefri for medarbejderen. Det må blot ikke være julegaver i kontanter eller gavekort, som medarbejderen kan få udbetalt. Gavekortet skal lyde på en bestemt ting, eventuelt kan medarbejdere vælge mellem flere forskellige ting, men det må ikke kunne udbetales kontant.

Værdi af andre årlige personalegoder er normalt skattepligtige, men de er skattefri, hvis de har en værdi af højst 1.000 kr. inden for det enkelte kalenderår. Her tæller den skattefri julegave på op til 700 kr. med.

Derfor kan årets julegave have en værdi på helt op til 1.000 kr. og stadig være skattefri, hvis arbejdsgiver ikke har givet medarbejderen andre personalegoder i årets løb.

Det vil sige, at enten kan medarbejderen få f.eks. en billet til en koncert til 300 kr. plus en julegave til 700 kr. skattefrit, eller en julegave til en værdi af højst 1000 kr. og ikke andre skattepligtige personalegoder inden for samme kalenderår. Hvis arbejdsgiver har givet en julegave til 800 kr. og en koncertbillet til 300 kr., så skal både julegave og koncertbillet beskattes, altså de 1.100 kr. Det er medarbejderen, der selv skal holde styr på beløbet og sørge for at selvangive det. Hvis den enkelte gave har en værdi på over 1.000 kr., skal arbejdsgiver indberette beløbet til SKAT, så det kommer med i medarbejderens årsopgørelse.

Det er kun værdi af personalegoder og julegaver, der tæller ved opgørelsen af, om 1.000 kr.’s  grænsen for skattefri personalegoder er overholdt. Herudover kan arbejdsgiver markere medarbejderes fødselsdag, barsel, eksamen og andre sædvanlige mærkedage med passende lejlighedsgaver, der er skattefri. Her gælder ingen faste beløbsgrænser. Arbejdsgiverens gaver skal være rimelige efter forholdene, ellers bliver modtager skattepligtig af kostprisen.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager