Køber af 6.000 kvm fredede ejendomme i indre København repræsenteret af Homann Advokater

En portefølje af boligudlejningsejendomme på i alt 6.000 kvadratmeter i indre København, hvor den overvejende del af ejendommene er omfattet af bygningsfredning, er blevet handlet.

Nærmere bestemt, drejer det sig om ejendomme i området ved Højbro Plads, Gl. Strand samt i Bredgade-/Toldbodgade kvarteret nær Amalienborg.

Køber var repræsenteret af Homann Advokater.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gregers Lauridsen.