playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Konkurstrussel – Kan du heller ikke betale dit Coronalån til SKAT

Som det fremgår af dagspressen er antallet af konkurser tårnhøjt i øjeblikket og det er især små og mindre virksomheder der tages under konkursbehandling. Typisk er SKAT (Gældsstyrelsen) eneste eller dog væsentligste kreditor. Derimod lider bankerne typisk ingen tab.

Årsagen til det høje konkurstal er primært, at virksomhederne ikke kan tilbagebetale deres corona lån indenfor den relativt korte tidshorisont som Gældsstyrelsen kræver. Mange virksomheder er først nu ved at komme sig efter corona krisen, de er ofte meget tyndt kapitaliseret, egenkapitalen er tabt og de har kun kunnet undgå en konkurs tidligere grundet hjælpepakkerne, og de har ingen eksterne finansieringsmuligheder og absolut ingen kreditfacilitet i banken.

Har virksomheden mistet sit forretningsgrundlag eller har den mistet sin fremtidige indtjeningsevne er det eneste rigtige som regel en konkurs eller anden form for nedlukning. Ofte er det Gældsstyrelsen, der indgiver konkursbegæring for at lukke virksomheden og sikre, at der ikke påføres det offentlige yderligere tab.

Der er alternativer til en konkurs, som bør overvejes:

  1. Rekonstruktion, hvis betalingsudygtigheden kun er forbigående.
  2. Likvidation ved en frivillig gældsordning med Gældsstyrelsen, som indebærer en afvikling af selskabet, men man undgår en konkurs. Kræver dog, at der er aktiver i selskabet for mindst 100.000 kr. og er især velegnet, hvis Gældsstyrelsen er eneste eller dog hovedkreditor.
  3. Anden form for kreditoraftale.

Det vigtigste er, at skyldneren henvender sig til advokat så tidligt i forløbet som muligt, så advokaten kan løbe de forskellige muligheder igennem og derved muligt undgå en konkurs.

---oo0oo---

Homann rådgiver om insolvensret og kreditorordninger og kontakt gerne advokat Bjørn Wittrup herom.
 

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager