playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Medarbejdere er ikke skattepligtige af deltagelse i DHL-stafetten

Hvert efterår deltager ca. 125.000 mennesker i DHL Stafetten i Fælledparken i København. Typisk som medarbejder i en virksomhed, der har tilmeldt de ansatte, hvorefter virksomheden deltager med skiltning i teltområdet og arbejdsgiversponsorerede logotrøjer.

I december 2010 udtalte Skatterådet i forbindelse med afgørelse af et andet spørgsmål, at deltagelse i DHL-stafetten nok mest af alt var reklame for virksomheden og at der dermed var tale om et medarbejdergode omfattet af bagatelgrænsereglerne. På den baggrund kunne deltagelsen eventuelt udløse beskatning for medarbejderen.

I et bindende svar, som nu er afgivet af Skatterådet, fastslås det imidlertid, at deltagelse i DHL-stafetten og andre lignende motionsløb betalt af arbejdsgiveren kan sidestilles med en arbejdsgiverbetalt skovtur, som ikke udløser skattepligt for medarbejderen ligesom det tilsvarende gælder fx en sommerfest eller julefrokoster.

I tilknytning hertil udtaler Skatterådet, at det ikke kun er løbsgebyret, som er omfattet af skattefriheden. Uden for beskatning er endvidere andre forbundne udgifter som eksempelvis mad, drikke, massør, teltleje og ikke mindst den omtalte løbetrøje med firmalogo på, idet disse ting anses som en integreret del af det skattefri arrangement.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager