scatxxxporn.netscatfap.netjavpornscat.compooping-jav.com

Ny ejerlejlighedslov vedtaget

Den 9. juni 2020 vedtog Folketinget endelig den længe ventede nye ejerlejlighedslov. Loven har virkning fra. 1. juli 2020.

Som ejerlejlighedsloven har været i mange år, så har det været vanskeligt at opdele i nye ejerlejligheder - særligt når det drejer sig om boliger opført før 1966. Her han man kun kunnet opdele, hvis bygningerne maksimalt indeholder to boliger. Konsekvensen har således været, at ejendomme opført før 1966 med både bolig og erhverv (bortset fra 80/20 ejendomme og fredede bygninger) ikke har kunnet opdeles.

Den nye lov indeholder stadig en begrænsning på 2 boliger pr. bygning. Men fremover må bygningen også gerne indeholde erhverv, som fortsat kan opdeles.

Den nuværende ejerlejlighedslov bestemmer, at ejendomme skal kunne opdeles i sin helhed. Dette gælder også, selvom der på en ejendom (matrikel) er opført flere bygninger, som ikke alle kan opdeles. Dette har hidtil medført, at ingen af bygningerne har kunnet opdeles. I den nye lov er der skabt mulighed for, at bygninger som ikke ellers ville kunne opdeles, kan opdeles som én samlet ejerlejlighed, nemlig en udlejningsejendom med flere boliger, og de øvrige bygninger på ejendommen, kan opdeles efter lovens forskrifter.

Tilsvarende gælder for blandet bolig og erhverv, hvor den nye lov åbner mulighed for, at alle boliger i en bygning kan opdeles som én ejerlejlighed, der ikke kan videreopdeles, mens erhvervet kan opdeles til selvstændige ejerlejligheder.

Der er sket en forenkling af kvalitetskravene for opdelte ejerlejligheder. Men til gengæld skal nye opdelte boliger i bygninger opført før 1. juli 1966 fremadrettet opfylde funktionskravene i bygningsreglementet 2015. Ifølge den nye ejerlejlighedslov skal boligerne leve op til en energiramme svarende til energimærke D, hvilket er en forøgelse af kravene til boligernes energimæssige status.

Den nye lov træder i kraft d. 1. juli 2020 og der er med den nye lov vedtaget en overgangsperiode fra 1. juli – 31. december, som betyder, at de nuværende regler kan anvendes, hvis bygherre inden lovens ikrafttræden har fået udstedt byggetilladelse til opdeling, eller at man har ansøgt om attest på de hidtil gældende.

Læs det vedtagne lovforslag her: L 93 som vedtaget

---oo0oo---

For bistand vedrørende fast ejendom, herunder ejerlejlighedslovgivningen, kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af HOMANN’s øvrige eksperter på dette område.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Andelskroneværdiens beregning/valuarvurderinger/fastfrysning/godt at vide om overprissager

af advokat Bent-Ove Feldung

En andelsboligforeningsejendomsværdi fastsættes i medfør af andelsboligforeningenslovens § 5 og der er tre beregningsmetoder, nemlig 1)...

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badeværelse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...