Nye regler for voldgiftssager

Voldgiftsinstituttet har pr. 1. maj 2013 vedtaget nye regler for behandling af voldgiftssager. Voldgift kan – særligt i erhvervslivet - være et attraktivt alternativ til almindelig domstolsbehandling. Voldgift udmærker sig primært ved at være hurtig. Og så opnås der en endelig afgørelse i første instans, da voldgiftskendelser ikke kan ankes. Endelig er voldgiftens kendelser baseret på en solid faglig ballast indenfor det relevante område, idet dommerne udvælges nøje efter branchekendskab.

Blandt de væsentligste ændringer i reglerne er:

§ 6, stk. 2:
Voldgiftsretten kan afsige separat voldgiftskendelse om refusion af sikkerhedsstillelse fra en ikke-betalende part.

§ 6, stk. 8:
Voldgiftsretten kan bestemme, at en part skal stille sikkerhed for den anden parts advokatomkostninger.

§ 9:
Der kan ske sammenlægning af krav og nye parter kan indtræde i voldgiftssagen. (Dette er også gældende i sager, der føres ved domstolene).

§ 10:
Voldgiftsretten skal som udgangspunkt bestå af en enkelt voldgiftsdommer, medmindre parterne eller instituttets formandskab bestemmer andet.

§ 18, stk. 7:
Voldgiftsretten kan efter anmodning fra en part træffe beslutning om at parterne skal opretholde fortrolighed vedrørende behandlingen af voldgiftssagen.

Reglernes bilag 2:
Særlige regler om udpegning af midlertidige voldgiftsdommere til at forestå processen vedrørende bevisoptagelse forud for indledningen af voldgiftssagen.

Reglernes bilag 3:
Særlige regler om udpegning af hastevoldgiftsdommere til at træffe afgørelse om foreløbige retsmidler forud for indledningen af voldgiftssagen.

Det samlede, nye regelsæt kan læses på Voldgiftsinstituttets hjemmeside, hvor de findes på dansk, engelsk, tysk og fransk: www.voldgiftsinstituttet.dk

 

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Nicolai Platzer Funder.