Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

Den 26. oktober 2017 offentliggjorde regeringen deres nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld, som træder i kraft den 1. januar 2018.

På grund af en kombination af høje huspriser, særligt i og omkring de større byer i Danmark, lave renter og finansiering af huskøb ved hjælp af risikobetonede lånetyper, har regeringen fundet det nødvendigt at styrke boligejernes robusthed, således at de kan stå imod eventuelle rentestigninger uden at komme i økonomiske vanskeligheder.

Målgruppen for regeringens nye retningslinjer vil være de husstande, som optager lån på mere end fire gange deres husstandsindkomst, og som kommer over en belåningsgrad på 60 procent.

Ved opfyldelse af begge betingelser, vil det fremover ikke være muligt at få følgende realkredit- eller realkreditlignende lånemuligheder:

  • Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag (dvs. fx F1-lån med eller uden afdrag),
  • Lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere (fx F5) og med afdragsfrihed.

Andre låneformer vil ikke være omfattet af begrænsningerne hvilket eksempelvis vil sige, at lån med en belåningsgrad på 60 procent eller under ikke vil være begrænsede.

De nye retningslinjer har kun betydning for, hvilke lånetyper låntagere med høj gæld, kan få, og ikke mulighederne for at få boliglån generelt, hvordan kreditværdigheden vil blive vurderet, ligesom at omlægning af lån fortsat vil være muligt.

De nye retningslinjer vil gælde i hele landet med mulighed for fleksibilitet i de områder, hvor kvadratmeterpriserne for ejerboliger er lave, herunder primært i landdistrikterne.

Implementeringen vil ske ved en ændring af bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om God skik for boligkredit, og kommer til at foregå ved følgende indfasning:

  • Inden udgangen af 2017 vil Finanstilsynet måle omfanget af den risikobetonede långivning for 4. kvartal 2017.
  • Retningslinjerne træder i kraft d. 1. januar 2018.
  • 1. juli 2018 afrapporterer pengeinstitutterne første gang til Finanstilsynet om udviklingen i den risikobetonede långivning. Herefter skal der ske en kvartalsvis indrapportering.

--oooOooo---

For rådgivning om boligkøb og boligfinansiering kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af husets andre kyndige advokater indenfor dette felt: Køb og salg af fast ejendom.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...