Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld

Den 26. oktober 2017 offentliggjorde regeringen deres nye retningslinjer om boliglån i husstande med høj gæld, som træder i kraft den 1. januar 2018.

På grund af en kombination af høje huspriser, særligt i og omkring de større byer i Danmark, lave renter og finansiering af huskøb ved hjælp af risikobetonede lånetyper, har regeringen fundet det nødvendigt at styrke boligejernes robusthed, således at de kan stå imod eventuelle rentestigninger uden at komme i økonomiske vanskeligheder.

Målgruppen for regeringens nye retningslinjer vil være de husstande, som optager lån på mere end fire gange deres husstandsindkomst, og som kommer over en belåningsgrad på 60 procent.

Ved opfyldelse af begge betingelser, vil det fremover ikke være muligt at få følgende realkredit- eller realkreditlignende lånemuligheder:

  • Lån med variabel rente med kortere rentebinding end 5 år med eller uden afdrag (dvs. fx F1-lån med eller uden afdrag),
  • Lån med variabel rente med rentebinding på 5 år eller mere (fx F5) og med afdragsfrihed.

Andre låneformer vil ikke være omfattet af begrænsningerne hvilket eksempelvis vil sige, at lån med en belåningsgrad på 60 procent eller under ikke vil være begrænsede.

De nye retningslinjer har kun betydning for, hvilke lånetyper låntagere med høj gæld, kan få, og ikke mulighederne for at få boliglån generelt, hvordan kreditværdigheden vil blive vurderet, ligesom at omlægning af lån fortsat vil være muligt.

De nye retningslinjer vil gælde i hele landet med mulighed for fleksibilitet i de områder, hvor kvadratmeterpriserne for ejerboliger er lave, herunder primært i landdistrikterne.

Implementeringen vil ske ved en ændring af bekendtgørelse nr. 332 af 7. april 2016 om God skik for boligkredit, og kommer til at foregå ved følgende indfasning:

  • Inden udgangen af 2017 vil Finanstilsynet måle omfanget af den risikobetonede långivning for 4. kvartal 2017.
  • Retningslinjerne træder i kraft d. 1. januar 2018.
  • 1. juli 2018 afrapporterer pengeinstitutterne første gang til Finanstilsynet om udviklingen i den risikobetonede långivning. Herefter skal der ske en kvartalsvis indrapportering.

--oooOooo---

For rådgivning om boligkøb og boligfinansiering kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af husets andre kyndige advokater indenfor dette felt: Køb og salg af fast ejendom.