Regeringen lægger op til stramning af asylreglerne.

Et øget antal flygtninge, særlig som følge af borgerkrigen i Syrien, har ført til, at regeringen nu vil stramme asylreglerne i Danmark. Som del heraf lægger regeringen op til, at asylansøgere, der får meddelt asyl som følge af de generelle forhold i hjemlandet, skal kunne sendes tilbage, når konflikten i hjemlandet er afsluttet.

Det skal dog i den forbindelse holdes for øje, at man som hidtil fortsat skal overholde flygtningekonventionen og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dette medfører bl.a., at man ikke automatisk kan sende personer, der har opnået asyl, tilbage efter afsluttet konflikt i hjemlandet. For det første stiller FN´s flygtningekonvention krav til, hvornår de grunde, der førte til asyl, kan sige at være ophørt. For det andet skal man være opmærksom på, at hvis de pågældende i mellem tiden har opnået en særlig stærk tilknytning til Danmark under deres ophold her i landet, vil inddragelse af deres opholdstilladelse med henblik på hjemsendelse nemlig kunne være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privat- og familieliv. Der må derfor foretages en konkret vurdering i hvert enkelte tilfælde, først af Udlændingestyrelsen og derefter evt. af Flygtningenævnet.

Regeringens forslag m.v. er omtalt i en artikel i Berlingske Tidende bragt den 19. september 2014. Se artiklen ved at klikke på linket nedenfor.

http://www.b.dk/nationalt/regeringen-strammer-asylregler