Ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge

En lønmodtager, der har arbejde et helt kalenderår, får som regel løn i 47 uger og holder ferie i 5 uger, hvor lønmodtageren enten får feriepenge udbetalt eller holder ferie med løn. Årets indkomst svarer således til 52 ugers løn.

Hvis lønmodtageren kommer til skade og må sygemeldes, opstår der krav på tabt arbejdsfortjeneste, hvis ikke lønmodtageren har krav på løn under sygdom, og hvis der er en erstatningsansvarlig.

I en række sager ført af undertegnede har Vestre Landsret og Østre Landsret i flere domme slået fast, at en skadelidt har krav på både tabt arbejdsfortjeneste og feriepenge for hele sygeperioden, også selv om sygeperioden strækker sig over perioder, hvor skadelidte ville have holdt ferie, hvis han var rask. En af sagerne vedrørte en skadelidt, der som følge af en arbejdsulykke krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste fra den 6. marts 2003 til den 30. april 2007 med tillæg af feriepenge. Det fik han medhold i.

Højesteret har i september 2009 stadfæstet dommen. Herefter står det fast, at en erstatningsansvarlig har pligt til at erstatte tabt arbejdsfortjeneste med tillæg af feriepenge. Der skal ikke ses bort fra de perioder, hvor en rask ville have holdt ferie. Det har til følge, at en skadelidt i nogle tilfælde har krav på tabt arbejdsfortjeneste i 52 uger om året, og dertil kommer 12,5 % i feriepenge, hvilket svarer til i alt 58,5 ugers indkomst om året. Det er muligt, at nogle sager kan genoptages med henblik på at kræve yderligere erstatning.