Sådan sælger du et hus med skimmelsvamp

Skimmelsvamp er ikke bare købers værste mareridt. Det er også sælgers. Læs her, hvad du kan gøre, hvis du skal sælge et hus med skimmelsvamp.

En undersøgelse foretaget blandt Boligsiden.dks brugere viser, at skimmelsvamp er det, boligkøberene frygter mest af alt, når de skal overtage deres nye hjem. Og det er ikke uden grund, for sporene skræmmer. Sygdom og slagsmål med forsikringsselskaber eller sælger følger ofte i kølvandet på den frygtede svamp, og det kan have store personlige og økonomiske konsekvenser at opdage, at boligen er fyldt med skimmel.

”Vores undersøgelse viste, at knap 40 procent frygtede at opdage, at der var skimmelsvamp i deres nye bolig. Der er ingen tvivl om, at det er noget, der ligger huskøberne meget på sinde”, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk

Advokatens råd: Du må ikke skjule skimmel

Advokat Marie-Louise Pind fra Homann Advokater har specialiseret sig i sager, der har skimmelsvamp som omdrejningspunkt. Hun hjælper både familier med at sikre sig mod skimmelsvamp før et huskøb, men rådgiver også familier, der opdager skimmelsvamp, efter de er flyttet ind. Og så hjælper hun dem, der står og skal sælge et skimmelinficeret hus.

”Har man et hus med konstateret skimmelsvamp, kan det være rigtig svært at sælge, og nogle sælgere er da også i tvivl om, om de skal prøve at skjule tegnene på skimmelsvamp for at slippe af med huset. Det kan imidlertid ikke anbefales at prøve at skjule skimmelsvamp. Skulle man som sælger slippe af sted med at skjule svampen i forbindelse med et salg, vil den dukke op senere, hvis årsagen til angrebet ikke er elimineret. I så fald kan man risikere at få en kedelig erstatningssag på halsen. Det vil i mange tilfælde være bedre for sælger, hvis man lægger kortene på bordet. Så kan man derefter frasige sig yderligere ansvar”, siger Marie-Louise Pind og fortsætter:

”Jeg råder altid sælgere til at få skimmelsvampen frem i lyset, når den er konstateret. Hvis problemet er umiddelbart til at løse, vil jeg anbefale at få det gjort allerede inden huset sættes til salg. Det er dog vigtigt at skadens årsag og omfang vurderes af en erfaren rådgiver og at skaden udbedres af specialister. Kvalitetssikringen af skimmelafrensningen skal udføres til brug for dokumentationen i handlen efterfølgende. Dygtige rådgivere og udførende håndværkere med forstand for skimmelsvamp kan løse langt de fleste skimmelproblemer.

Hvis problemet ikke er løst inden huset handles, er der muligt grundlag for at yde køber et afslag i prisen, eller at sælger forpligter sig til at få bekæmpet svampen og årsagen hertil inden overdragelsen af huset.

Fordelen for sælger ved at oplyse om skimmelsvampen er, at der er rene linjer, og man kan eksempelvis frasige sig ansvaret for yderligere skimmelproblemer, efter handlen er gennemført. For så er køber loyalt blevet oplyst om forholdet. Er der givet et afslag er skaden en del af prisen. Og endelig har køber haft mulighed for at tage risikoen i betragtning.”

Marie-Louise Pind anbefaler sælgere med skimmelsvampeangrebne huse til at få en advokat til at bistå med at indgå aftalen med køber, der sikrer en udførlig beskrivelse og dokumentation af skaden, grundlaget for et evt. afslag, opfyldelsen af sælgers loyale oplysningspligt og fraskrivelsen af sælgers fremtidige ansvar.

Du har en moralsk forpligtelse til at oplyse om skimmel

Det er dog ikke bare af juridiske årsager, at Marie-Louise Pind anbefaler, at man får skimmelsvampen frem i lyset, når huset skal handles. Hun har på egen krop prøvet, hvad det vil sige at købe og flytte ind i et hus med skimmel og kender alt til de sygdomssymptomer, der følger med, og de konsekvenser det kan have for en familie, der skal genhuses – nogle for egen regning – mens skimmelsagen kører hos forsikringsselskabet.

”Det er en forfærdelig og ikke mindst opslidende situation at stå i. Har man kendskab til, at der er skimmel i et hus, har man udover det juridiske ansvar også et moralsk ansvar som sælger til at oplyse om det. Det er dine medmenneskers helbred, det handler om”, afslutter Marie-Louise Pind.

--oooOooo---

Spørgsmål om ovenstående og anmodning om assistance kan rettes til advokat Marie-Lousie Pind.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...