playporngame.netfistingfist.comjavpornscat.compooping-jav.com

Skattekontrol – flere automatiske indberetninger mellem EU lande og globalt

På ECOFIN mødet d. 9. dec. 2014 blev det besluttet at udvide omfanget af informationer, der automatisk udveksles mellem EU-landene. Den automatiske udveksling af oplysninger er fastlagt i et direktiv. Det ændrede direktiv får virkning fra September 2017.

De oplysninger, der bliver indberettet og udvekslet er, renter, udbytte af aktier, anparter mv., salgssum ved salg af finansielle aktiver og anden indkomst samt saldooplysninger for konti i banker mv.

De aftalte udvidelser af direktivet er kommet på plads bl.a. som følge af, at flere lande endeligt har opgivet deres strenge krav til bankhemmelighed. Østrig har oprindeligt taget forbehold for at være omfattet af den udvidede automatiske udveksling, men har alligevel tilsluttet sig og dermed givet afkald på sit forbehold.

De aftalte ændringer om automatisk udveksling af oplysninger mellem landendes skattemyndigheder svarer til den standard som er vedtaget på det seneste G20 topmøde i november 2014. Derfor vil der i en ikke fjern fremtid automatisk blive udvekslet denne type oplysninger blandt et meget stort antal lande.

--oooOooo---

Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby.

Seneste artikler

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Salg/tvangsoverdragelse af andels- og ejerlejligheder/mangler og forbedringer

af advokat Bent-Ove Feldung

Herunder: forældrekøb, underhåndssalg og tvangssalg af andelslejligheder og ejerlejligheder, samt pant i andelsboliger

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Erhvervslejeaftaler

af advokat Bent-Ove Feldung

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Foreningers/udlejeres byggesager/varslingsregler/adgang til en lejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med elleve hurtige råd til hvorledes foreninger skal forholde sig i entreprisesager