Større adgang til opdeling af ejerlejligheder på vej

Udvalg skal analysere ejerlejlighedsloven.

I en pressemeddelelse fra Erhvervs- og vækstministeriet i dag meddeles det, at minister Troels Lund Poulsen nu nedsætter et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende”.

Ejerlejlighedsloven regulerer hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder, og opstiller nogle grundlæggende regler for ejerforeninger. I hovedtræk kan følgende ejendomme i dag opdeles i ejerlejligheder:

  • Bygninger, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
  • Ikke fredede to-families huse
  • Fredede bygninger
  • Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse.
  • Bygninger, der lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning.
  • Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til støttede ældreboliger eller almene ældreboliger
  • Bygninger, der er kondemneret

Udvalget skal ifølge pressemeddelelsen se nærmere på de gældende regler og komme med konkrete anbefalinger til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler: "Ejerlejlighedsloven regulerer en stor del af boligerne på markedet og har betydning for en stor del af den danske befolkning. Det er derfor vigtigt, at loven er sammenhængende og let af forstå, og at den er tilpasset den tid, vi lever i. Udvalget skal bl.a. kigge på muligheder og konsekvenser ved at andelsboligforeninger får adgang til at omdanne deres andelsboliger til ejerboliger.".

Ejerlejlighedsloven indeholder i dag fx et forbud mod omdannelse af andelsboligforeninger til ejerboliger.

Udvalget, der vil blive bredt sammensat af repræsentanter fra relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige, skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov inden 1. oktober 2017.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

--oooOooo---

For bistand i sager af denne type eller sager om andre forhold indenfor fast ejendom kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af de øvrige advokater i vores team, der behandler fast ejendom.