Større adgang til opdeling af ejerlejligheder på vej

Udvalg skal analysere ejerlejlighedsloven.

I en pressemeddelelse fra Erhvervs- og vækstministeriet i dag meddeles det, at minister Troels Lund Poulsen nu nedsætter et udvalg som skal gøre ejerlejlighedsloven ”tidssvarende”.

Ejerlejlighedsloven regulerer hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder, og opstiller nogle grundlæggende regler for ejerforeninger. I hovedtræk kan følgende ejendomme i dag opdeles i ejerlejligheder:

  • Bygninger, hvis opførelse er påbegyndt efter 1. juli 1966.
  • Ikke fredede to-families huse
  • Fredede bygninger
  • Bygninger, der udelukkende anvendes til andet end beboelse.
  • Bygninger, der lovligt er opdelt i ejerlejligheder i henhold til tidligere lovgivning.
  • Bygninger, hvor en del af bygningen skal indrettes til støttede ældreboliger eller almene ældreboliger
  • Bygninger, der er kondemneret

Udvalget skal ifølge pressemeddelelsen se nærmere på de gældende regler og komme med konkrete anbefalinger til en moderniseret ejerlejlighedslov.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen udtaler: "Ejerlejlighedsloven regulerer en stor del af boligerne på markedet og har betydning for en stor del af den danske befolkning. Det er derfor vigtigt, at loven er sammenhængende og let af forstå, og at den er tilpasset den tid, vi lever i. Udvalget skal bl.a. kigge på muligheder og konsekvenser ved at andelsboligforeninger får adgang til at omdanne deres andelsboliger til ejerboliger.".

Ejerlejlighedsloven indeholder i dag fx et forbud mod omdannelse af andelsboligforeninger til ejerboliger.

Udvalget, der vil blive bredt sammensat af repræsentanter fra relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige, skal aflevere sine anbefalinger, herunder et udkast til en moderniseret ejerlejlighedslov inden 1. oktober 2017.

Kilde: Erhvervs- og Vækstministeriets hjemmeside.

--oooOooo---

For bistand i sager af denne type eller sager om andre forhold indenfor fast ejendom kontakt da venligst advokat Nicolai Platzer Funder eller en af de øvrige advokater i vores team, der behandler fast ejendom.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...