Tab på Phoenix Kapitaldienst GmbH

Skatterådet har truffet afgørelse om de skattemæssige forhold for danske investorer, der har foretaget indskud i Phoenix Kapitaldienst GmbH på Phoenix Managed Accounts. Phoenix Kapitaldienst GmbH gik konkurs i 2005. Investorerne foretog i 2000 et kapitalindskud på en konto. I de efterfølgende år 2001 – 2004 modtog de et skattepligtigt afkast af indskuddet, der blev registreret som tilskrivninger på investorens konto. Disse tilskrivninger anerkender Skatterådet er fiktive. Hermed har grundlaget for at opkræve skat af tilskrivningerne været forkert, og investorerne kan derfor få genoptaget skatteansættelserne for disse år og få skatten tilbagebetalt med renter.

Frist for genoptagelse - tilskrivninger

Der skal bedes om genoptagelse af skatteansættelsen for 2001-2004 inden 24. august 2010.

Kapitalindskud

Det oprindelige kapitalindskud anses for delvis tabt. Tabet er foreløbig opgjort til 50%, og det skal anses for realiseret d. 23.10.2009 og dermed typisk i indkomståret 2009, hvor det skal medtages på selvangivelsen. Der kan eventuelt blive tale om yderligere tab, når konkursboet afsluttes endeligt. Et yderligere tab skal så medtages på selvangivelsen på dette tidspunkt. Investors tab skal opgøres individuelt. Fx vil det nedsætte det fradragsberettigede tab, hvis der i perioden frem til konkursen har været hævet beløb på kontoen. Yderligere oplysninger om reglerne, herunder assistance, kan fås ved henvendelse til advokat Gitte Skouby eller advokat Jesper Dreyer

Seneste artikler

Studentens besøg i Retten

af Olivia Falsø

Hos Homann Advokater har vi altid en piccoline et års tid af gangen, som typisk er en student, der har et sabbatår, inden han/hun skal læse videre…

Artikel om omstødelse i konkurs

af advokat Bjørn Wittrup

Der er kommet en ny spændende landsretsdom om omstødelse i konkurs. I dommen blev sagsøgte frifundet for boets omstødelseskrav. Dommen giver anledning…

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og…

Elleve hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

Fokus på koncernklinikker

af advokat Nicolai P. Funder

I den seneste tid har der været stort mediefokus på såkaldte ”koncernklinikker”. Homann Advokater rådgiver læger om nedsættelse i egen praksis i…

Når landsretten afviser at behandle en ankesag

af advokat Nicolai P. Funder

Sager afgjort af byretten kan i Danmark normalt ankes til landsretten, ligesom landsretternes afgørelser normalt kan ankes til Højesteret. Dette…

Tvangsauktion over fast ejendom

af advokat Bent-Ove Feldung

Antallet af tvangsauktioner er stigende, og en række henvendelser til vort kontor, som også beskæftiger sig med tvangsauktioner over fast ejendom, har…

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug/badeværelser og erstatningsansvar

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for…