Vigtige ændringer i ejerlejlighedsloven på vej

Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven
Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven Uddrag kapitel 1
Faktaark - Ejerlejlighedsudvalgets konklusioner

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

Man skulle i udvalget særligt fokusere på ejerlejlighedslovens forskellige opdelingsforbud for ejendomme og boliger. Derudover skulle man i udvalget også undersøge om den statsligt udarbejdede normalvedtægt skal bevares eller om dette var et område, som i højere grad skulle overlades til det private marked. Desuden skulle man også søge at gøre lovteksten i ejerlejlighedsloven mere forståelig og anvendelig for ejerforeninger og administratorer.

Udvalgets rapport ligger nu klar og regeringen vil arbejde videre med rapportens resultater. Der bør særlig lægges mærke til følgende mulige ændringer:

 • Ophævelse af Ejerlejlighedslovens opdelingsforbud; En sådan ophævelse vil, ifølge Erhvervsministeriet give borgerne mulighed for i højere grad, selv at kunne bestemme deres boligform
  • Der er særligt blevet fokuseret på Ejerlejlighedslovens opdelingsforbud i forhold til ældre private udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger
  • Et flertal af udvalget anbefaler at ophæve opdelingsforbuddet for andelslejligheder i bygninger opført efter 1966. Regeringen støtter udvalgets anbefaling og en sådan ophævelse vil omfatte omkring 13.300 andelslejligheder
   • På den måde vil ejere af andelslejligheder i ejendomme opført efter 1966 få den samme mulighed for opdeling til ejerlejligheder, som ejere af private udlejningsejendomme har i dag.
  • Regeringen vil også søge at ophæve opdelingsforbuddene i ældre udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder
   • Dette vil have betydning for omkring 60.000 lejligheder i mindre ejendomme.
 • I udvalget har man også søgt at gøre teksten i Ejerlejlighedsloven lettere forståelig og mere anvendelig for ejerforeninger og administratorer
  • Man har i den forbindelse udarbejdet en opdateret udgave af Ejerlejlighedsloven og en opdateret udgave af den statsligt udarbejdede normalvedtægt.
 • Regeringen vil også se nærmere på den skattemæssige behandling af den økonomiske gevinst som ejere og andelshavere vil opnå ved omdannelsen til ejerlejligheder.

Se herunder materialet, som er udsendt af Erhvervsministeriet

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder eller advokat Bent-Ove Feldung for drøftelse af spørgsmål om ejerlejligheder. Vi har også i HOMANN Advokater et tæt samarbejde med landinspektørfirmaer, som har speciale i dette felt og hvortil vi kan henvise.

Seneste artikler

Andelslejligheder – Mangelskrav fra Køber

af Advokat Bjørn Wittrup

Østre Landsret har den 14. juni 2022 afsagt en dom om mangler ved et badevæ- relse mv. i en andelslejlighed. Dommen frifandt sælger for...

Behandling af forslag på andelsbolig- og ejerforeningsgeneralforsamlinger

af advokat Bent-Ove Feldung

Som led i min mangeårige erfaring med varetagelse af dirigenthvervet og som juridisk rådgiver har jeg bl.a. gjort mig følgende tanker, som måske kan...

Dødsbobehandling, herunder bobestyrerbehandling, testamenter og arv

af advokat Bent-Ove Feldung

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og...

Ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

af advokat Bent-Ove Feldung

Vi har lavet en manual med ti hurtige råd før du køber hus, sommerhus eller ejerlejlighed

International arv og bobehandling

af advokat Bent-Ove Feldung

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og...

Ejendomsskader, herunder vandskader/vandforbrug og badeværelser

af advokat Bent-Ove Feldung

Indenfor de seneste par år har jeg noteret mig et stadigt større antal henvendelser fra foreningsbestyrelser/klienter om, hvem der er ansvarlig for...

Eksklusion/Tvangssalg af andelsboliger

af advokat Bent-Ove Feldung

Eksklusion anvendes inden for foreningsretten som sanktion i et tilfælde, hvor et medlem har misligholdt sine betalingsforpligtelser over for...

Tinglysningsretten taber sag om tinglysning af særvedtægter i ejerforeninger

af advokat Nicolai P. Funder

I en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2022 bestemte Landsretten, at Tinglysningsretten fremover uden videre skal acceptere tinglysning...