Arveret/dødsboer

Denne artikel er et forsøg på at sammenfatte de erfaringer, undertegnede har gjort og har opnået kendskab til i forbindelse med bobehandling og udfærdigelse af testamenter, der involverer udlandsdanskere/udlændinge samt hjemtagelse af dødsboaktiver i udlandet, herunder boafgift.

I artiklen gennemgås en række basale forhold om behandling af et dødsbo (bobestyrer, testamente og arv) og de juridiske problemstillinger og spørgsmål, der kan vise sig i forbindelse dermed.

Concerning danish citizens/habitual residence

Fra den 15. november 2022 - og forudsat dødsfaldet er sket efter den 15. november 2022 - vil det ikke længere være muligt at anmelde fordringer i dødsboer i form af fremsendelse af en skrivelse/e-mail til skifteretten eller bobestyrer.

For godt 2 år siden afsagde Vestre Landsret en dom i en sag om (mis)brug af en andens persons

NemID. Dommen giver stof til eftertanke.

Et par nyere Højesterets domme giver anledning til at tage emnet op igen.

Mange har tegnet pensions- og forsikringsydelser, der ved død tilfalder afdødes ”nærmeste pårørende”, men der er ikke altid klart, hvem der konkret er afdødes nærmeste pårørende.

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼.