Lejeret

I denne artikel beskrives de væsentlige forhold, som såvel en erhvervslejer som en erhvervsudlejer nøje bør overveje.

Man kan ikke sige noget generelt om, hvor længe man vil kunne forholde sig passiv uden derved at miste en given rettighed, indsigelsesret eller lign. Der er stor forskel på de enkelte tilfælde/situationer, herunder på indholdet af de regler, der finder anvendelse.

En dom afsagt af Højesteret den 28. maj 2021 behandler ovenstående temaer.

Erhvervsministeren har på grund af manglende politisk tilslutning droppet den ventede modernisering af ejerlejlighedsloven.

Efter mere end 70 år med en svært overskuelig retstilstand er der nu gennemført en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven

I en nylig dom afsagt af Vestre Landsret og gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2014, side 971, er det fastslået, at ”Udlejer”, som anført i lejelovens § 93, stk. 1, litra C ikke nødvendigvis betyder udlejer personligt.