Arveloven fra 2008

Med virkning fra den 1. januar 2008 blev Arveloven ændret og tvangsarven andrager herefter for både livsarvinger og ægtefælle ¼. I medfør af §5 stk. 2 i loven er det nu gjort muligt at fastsætte et maksimum på tvangsarvingers arvelod. Beløbet andrager 1 million kroner og beløbet pristalsreguleres. Begrænsningen skal ske i et testamente. En sådan begrænsning vil gøre et generationsskifte lettere eller måske eksempelvis muliggøre, at en bestemt tvangsarving kan udtage en større del af boet end tidligere, herunder også et særlig værdifuldt aktiv.

Friarven, som der kan rådes over af testator, er herefter ¾. Sidder testator i uskiftet bo, kan der kun rådes over den ikke faldne arv.

Videre indføres der pr. 1. januar 2008 mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamenter, hvor det kan bestemmes, at en samlever skal arve helt eller delvist som en ægtefælle.

Som en skiftefordel er der indført en regel i Arvelovens § 11 stk. 2 om, at hvis den  efterlevende ægtefælles bos- og arvelod samt fuldstændigt særeje andrager mindre end 600.000,-(2007opgørelse, der løbende pristalsreguleres) udtager ægtefællen forlods dette samlede beløb. I §11 stk 3 er reguleret, hvilke beløb, der i øvrigt skal medtages i beregningen af forlodsbeløbet.

Om de nye regler henvises der i øvrigt til artikler under referencen "Dødsboer, testamenter og arv".