Vigtige ændringer i ejerlejlighedsloven på vej

Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven
Rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven Uddrag kapitel 1
Faktaark - Ejerlejlighedsudvalgets konklusioner

I 2016 nedsatte regeringen et udvalg for at vurdere muligheder og konsekvenser ved en modernisering af ejerlejlighedsloven. Erhvervsministeriet har den 21. marts 2018 offentliggjort et katalog over de mulige ændringer, udvalgsarbejdet kan give anledning til.

Man skulle i udvalget særligt fokusere på ejerlejlighedslovens forskellige opdelingsforbud for ejendomme og boliger. Derudover skulle man i udvalget også undersøge om den statsligt udarbejdede normalvedtægt skal bevares eller om dette var et område, som i højere grad skulle overlades til det private marked. Desuden skulle man også søge at gøre lovteksten i ejerlejlighedsloven mere forståelig og anvendelig for ejerforeninger og administratorer.

Udvalgets rapport ligger nu klar og regeringen vil arbejde videre med rapportens resultater. Der bør særlig lægges mærke til følgende mulige ændringer:

 • Ophævelse af Ejerlejlighedslovens opdelingsforbud; En sådan ophævelse vil, ifølge Erhvervsministeriet give borgerne mulighed for i højere grad, selv at kunne bestemme deres boligform
  • Der er særligt blevet fokuseret på Ejerlejlighedslovens opdelingsforbud i forhold til ældre private udlejningsejendomme og ejendomme med andelsboliger
  • Et flertal af udvalget anbefaler at ophæve opdelingsforbuddet for andelslejligheder i bygninger opført efter 1966. Regeringen støtter udvalgets anbefaling og en sådan ophævelse vil omfatte omkring 13.300 andelslejligheder
   • På den måde vil ejere af andelslejligheder i ejendomme opført efter 1966 få den samme mulighed for opdeling til ejerlejligheder, som ejere af private udlejningsejendomme har i dag.
  • Regeringen vil også søge at ophæve opdelingsforbuddene i ældre udlejningsejendomme med op til 5 beboelseslejligheder
   • Dette vil have betydning for omkring 60.000 lejligheder i mindre ejendomme.
 • I udvalget har man også søgt at gøre teksten i Ejerlejlighedsloven lettere forståelig og mere anvendelig for ejerforeninger og administratorer
  • Man har i den forbindelse udarbejdet en opdateret udgave af Ejerlejlighedsloven og en opdateret udgave af den statsligt udarbejdede normalvedtægt.
 • Regeringen vil også se nærmere på den skattemæssige behandling af den økonomiske gevinst som ejere og andelshavere vil opnå ved omdannelsen til ejerlejligheder.

Se herunder materialet, som er udsendt af Erhvervsministeriet

--oooOooo---

Kontakt gerne advokat Nicolai Platzer Funder eller advokat Bent-Ove Feldung for drøftelse af spørgsmål om ejerlejligheder. Vi har også i HOMANN Advokater et tæt samarbejde med landinspektørfirmaer, som har speciale i dette felt og hvortil vi kan henvise.