Artikler

Brug hellere kræfterne på at tale sammen

af Martin Hoffmann Kønig, ErhvervSjælland

I mere end 40 år har advokat Jens Elmerkjær, Hørve, bistået små og mellemstore virksomheder i konfliktsituationer, men nu har han valgt at gå nye veje.

Højesteretsdom om Totalkredits bidragssatser

af advokat Nicolai Platzer Funder

Var det med rette at Totalkredit i 2014 foretog en ensidig forhøjelse af bidrag på realkreditlånene overfor tre forbrugere?

Erstatning for driftstab

af advokat Lars Søndergaard

En erhvervsvirksomhed kan rammes hårdt, hvis indtrufne omstændigheder bevirker, at indtægterne udebliver eller begrænses stærkt. Det kan være tilfældet, hvis en ulykke fører til, at produktionen må ophøre en periode. Det samme gælder, hvis virksomhedens lager brænder eller ødelægges, så der i lang...

Sager om patienterstatning

af Advokat Lars Søndergaard

Patienter, der er blevet påført en skade ved undersøgelse eller behandling, kan i nogle tilfælde kræve erstatning.

Om Homann

Homann Advokater er et full service kontor, der yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Vi bistår offentlige myndigheder, erhvervsvirksomheder, foreninger og private.

Internationalt

Homann Advokater er medlem af JCA International Lawyers, der er et uafhængigt internationalt netværk af erhvervsorienterede advokatkontorer i 26 europæiske lande, ligesom vi har gode kontakter til advokatkontorer i blandt andet USA, Kina og Australien. Der kan læses om JCA og de enkelte medlemskontorer på linket til højre herfor. Samlet er der mere end 700 advokater på medlemskontorerne.