Strafferet

Kontoret har en omfattende ekspertise indenfor såvel den klassiske strafferet samt den økonomiske kriminalitet i erhvervslivet. 5 af kontorets advokater er endvidere beneficerede advokater og har dermed speciale indenfor strafferet, og de er herudover forfattere eller medforfattere til en lang række bøger og artikler indenfor området, ligesom fagbladet Meddelelser for beskikkede advokater redigeres og udgives fra kontoret.

Artikler indenfor området

Stemmelighed kan gøre 15 års forskel!

af advokat Hans Mogensen

I juni 2022 repræsenterede jeg en tiltalt i en større narkosag, hvor min klient stod tiltalt for medvirken til indsmugling af 45 kg kokain til Danmark...

Ulovlig beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

af advokat Gunnar Homann

Artiklen behandler de problemer, der i praksis kan opstå i relation til udlændingeloven, når udlændinge ansættes i Danmark, herunder bl.a. ved...

Beviskrav forskelligt i straffesager i forhold til almindelige civile sager

af advokat Hans Mogensen

Det er almindeligt accepteret i dansk ret, at der skal meget til for at en person kan straffes. Der er et princip om, at enhver rimelig tvivl i en...

Lempelse af reglerne om familiesammenføring

af advokat Jette Malberg

Da regeringen i efteråret 2011 fremlagde regeringsgrundlaget, blev der varslet lempelser i bl.a. reglerne for familiesammenføring.

Betinget udvisning

Udvisningsreglerne er på forskellige punkter blevet ændret.  Kravene til de tidsmæssige betingelser for øget beskyttelse mod udvisning er blevet...

Nye EU regler om udvisning

Udlændinge omfattet af EU-reglerne kan kun udvises i medfør af udlændingelovens bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med EU-reglerne.

EU-regler...