Nyt lovforslag om jobklausuler / medarbejderklausuler

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag, der vil begrænse brugen af jobklausuler. Lovforslaget indfører blandt andet et krav om, at jobklausuler skal være skriftligt indgået mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, og at lønmodtageren skal have en kompensation.

Lovforslaget omfatter aftaler, som en arbejdsgiver indgår med andre virksomheder med det formål at hindre eller begrænse en ansat lønmodtagers muligheder for at opnå ansættelse hos kunden. Lovforslaget omfatter også aftaler, som en arbejdsgiver indgår med en medarbejder for at hindre eller begrænse den pågældendes muligheder for at ansætte andre ansatte lønmodtagere i den pågældendes nye virksomhed.

Ordninger, hvor et vikarbureau modtager en rimelig betaling for en brugervirksomheds ansættelse af en udsendt vikar, er ikke omfattet af lovforslaget.

Lovforslaget indebærer, at en arbejdsgiver kun kan gøre en jobklausul gældende i forhold til en lønmodtager, hvis der mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren er indgået en skriftlig aftale om jobklausulen.

Endvidere skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren en kompensation på mindst 50 % af lønnen i den periode efter fratrædelsen, hvor lønmodtagerens jobmuligheder begrænses af jobklausulen.

Lovforslaget vil få virkning for aftaler, der indgås efter den 1. juli 2008.

--oooOooo---

Spørgsmål om hvilke konsekvenser lovforslaget vil få for dig eller din virksomhed, kan rettes til Advokat Thomas Torré Christansen